Evropský parlament nemá o infrastrukturním fondu ještě zcela jasno

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Zatímco někteří europoslanci jsou přesvědčeni, že tzv. infrastrukturní fond (CEF) svými investicemi do propojení v síťových odvětvích (doprava, energetika a telekomunikace), povzbudí hospodářský růst a přinese nová pracovní místa, jiní o jeho smyslu pochybují. Obávají se, že naopak negativně ovlivní hlavní cíle unijní kohezní politiky.

Vůči novému fondu, z něhož se mají v příštím rozpočtovém období 2014-2020 financovat projekty na propojování dopravních, energetických a telekomunikačních sítí v Evropě, nemají výhrady pouze některé členské státy včetně České republiky, ale i někteří europoslanci. 

Zatímco europoslanci zasedající ve výborech pro průmysl a dopravu jsou vesměs pro, jelikož považují nový fond za přínosný, jejich kolegové z výboru pro regionální rozvoj si jeho přidanou hodnotou nejsou úplně jistí. 

Podobně jako některé členské státy z řad nováčků v EU totiž v Novém nástroji pro propojení Evropy, jak zní jeho oficiální název, spatřují riziko podkopání základních cílů unijní kohezní politiky. Tím je smazání hospodářských a sociálních rozdílů mezi vyspělými a méně rozvinutými státy a regiony v EU. 

Hledá se kompromis 

S nápadem na zřízení nového nástroje přišla Evropská komise, která navrhla, aby byl z jedné pětiny financován z Kohezního fondu (celkem v něm bude k dispozici 50 miliard eur). Z něj členské státy, jejichž HNP na hlavu nedosahuje 90 % průměru EU, financují projekty v oblasti dopravy (výstavba a modernizace silniční nebo železniční sítě), nebo zlepšování kvality životního prostředí. O tom, který projekt bude nakonec z evropského rozpočtu podpořen, rozhodují národní orgány ve spolupráci s unijními institucemi.  

V případě CEFu by ale o kvalitě předložených infrastrukturních projektů „společného evropského zájmu“ rozhodovala pouze Evropská komise. Členské státy by navíc musely o prostředky mezi sebou soutěžit. 

„Mezi europoslanci se objevilo hned několik pozměňovacích dodatků, které se snažily dostat CEF z návrhu legislativního balíčku vymezujícího politiku soudržnosti EU pro období 2014–2020,“ potvrdila německá sociálně demokratická europoslankyně Constanze Krehl. „Museli jsem se hodně snažit, abychom našli kompromis, který by podpořila většina členů tohoto výboru,“ dodala. 

Europoslanecké výbory pro dopravu a průmysl budou o společném stanovisku k návrhu legislativy hlasovat 27. listopadu. Při rozhodování musí vzít v potaz i názor kolegů, kteří se Evropském parlamentu věnují regionálnímu rozvoji. 

Plénum se bude k problematice vyjadřovat v lednu příštího roku.