Evropané podporují zdanění podle počtu odjetých kilometrů

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net, autor: Evgeni Dinev.

Se zpoplatněním dopravy podle počtu odjetých kilometrů by většina Evropanů souhlasila. Vyplývá to ze studie, kterou v březnu zveřejnilo Generální ředitelství Evropské komise odpovědné za dopravu. O obsahu studie informuje francouzský EurActiv.

Evropská komise si během příprav ke včera zveřejněné Bílé knize k dopravě (EurActiv 29.3.2011) nechala zpracovat průzkum veřejného mínění, jehož úkolem bylo zjistit, jak se občané tváří na jeden z jejích návrhů: zdanit užívání motorových vozidel podle počtu odjetých kilometrů.

Smyslem navrhovaného opatření je internalizovat všechny náklady, které se silniční dopravou souvisejí. Poplatek by tak zohledňoval vliv dopravy na životní prostředí, nadměrný hluk nebo dopravní zácpy. Lidé by podle Komise tedy platili za služby, které skutečně využijí.

Systém by byl podobný systému Eurovignette, který platí v Belgii, Dánsku, Lucembursku, Nizozemsku a Švédsku.

Zdanění podle počtu odjetých kilometrů by nahradilo nynější systém, kdy uživatelé aut platí státu za vlastnictví a užívání vozidla plošnou daň v podobě registračních poplatků a silničních daní. Platba je ovšem jednorázová a majitel vozidla tak zaplatí za užívání silnice stejně bez ohledu na to, jezdí-li autem denně nebo jen příležitostně.

V České republice platí za počet odjetých kilometrů pouze kamiony a vozy nad 3,5 tuny. Tímto způsobem jsou dnes v zemi zpoplatněné dálnice a vybrané silnice první třídy. Silniční daň se v Česku vztahuje na vozidla určená k podnikání.

Přesně polovina respondentů v dotazníku zpracovaném pro Evropskou komisi odpověděla, že by zavedení nového systému podporovala, 16 % by jej dokonce silně podporovala. Proti zavádění bylo 31 % dotázaných, z nichž silně proti bylo 13 %. Necelých 20 % respondentů se nedokázalo přiklonit ani na jednu stranu.

Se zaváděním nového systému častěji nesouhlasili řidiči (37 %), z lidí, kteří častěji využívají veřejnou dopravu, nesouhlasilo 24 %.

Největší zastánce by poplatky podle počtu odjetých kilometrů našly v Lucembursku, Nizozemsku, Itálii a na Kypru. Česká republika se řadí k zemím, které by se zaváděním schématu nesouhlasily. Pro přechod na nový systém se v průzkumu vyjádřilo 41 % dotázaných Čechů, 45 % bylo proti. Silněji než Češi s poplatky nesouhlasí již jen respondenti z pobaltských republik, Rumunska a Portugalska.

Pokud by systém začal v Evropě platit, šel by i nad rámec současného systému Eurovignette v tom smyslu, že by stávající národní systémy zcela nahradil. K tomu, aby s ním členské státy souhlasily, by ale bylo minimálně zapotřebí, aby nové daňové příjmy státu alespoň vyvážily ztráty z opuštění dosavadních způsobů zdanění silniční dopravy.

Přinejmenším ve starých členských státech EU je ale otázkou, jestli by k tomu došlo, neboť počet lidí, kteří k dopravě využívají auto v zemích západní Evropy, rok od roku klesá. Je tedy pravděpodobné, že pokud by řidiči platili za ujeté kilometry, klesly by i příjmy státních pokladen.

Komise ve své Bílé knize dále navrhuje snížit rychlostní limity u užitkových vozidel a nařídit výrobcům osobních vozů zabudovávat do osobních automobilů omezovače rychlosti. Také těmto opatřením je podle průzkumu většina Evropanů nakloněna.

62 % Evropanů uvedlo, že by si v zájmu ochrany životního bylo ochotné koupit menší vůz, 56 % dokonce řeklo, že by si ze stejného důvodu bylo ochotné koupit vozidlo, u nějž je zatím typová nabídka omezená. To se týká například elektromobilů, pro něž zatím po Evropě neexistuje dostatek dobíjecích stanic.

I přes uvedené závěry, které zřejmě potěší zastánce ekologičtější dopravy, ale většina dotázaných (54 %) uvedla, že při volbě vozu s nižším objemem emisí CO2 pro ně bude větší roli hrát cena.