Europoslanci dali zelenou emisním limitům pro nákladní vozy

Europoslanci včera (15. února) schválili nová pravidla pro snížení emisí u lehkých užitkových aut. Odsouhlasené emisní limity však nejsou tak přísné, jak původně navrhovala Evropská komise. Finální verzi legislativy kritizují ekologové.

Automobilová lobby se může radovat. Poslanci Evropského parlamentu schválili mírnější verzi maximálních limitů emisí CO2 pro lehké užitkové vozy, jež dnes tvoří asi 12 % všech silničních vozidel a jsou využívány především menšími podniky. 

Jak tedy vypadá poslanci schválená norma? Do roku 2014 musí automobiloví výrobci docílit toho, aby 70 % jejich vozidel vypouštělo maximálně 175 gramů emisí na kilometr. V roce 2017 pak budou muset tento limit splňovat již všechna vyrobená auta této kategorie.

Schválené limity odpovídají pouze přibližně 14% snížení emisí. Přitom například dodávka Master, kterou na trh dodává Renault, produkuje emise nižší o 15 % a vůz značky Sprinter od Mercedesu vyfukuje o 13 % emisí méně.

Od roku 2020 budou muset dodávky, minibusy a další vozy spadající do této skupiny dodržovat ještě o pár gramů přísnější limity. Maximální povolené emise budou 147 gramů na kilometr, Evropská komise však původně navrhovala snížení až na 135 gramů.

A jaké jsou reakce?

„Tyto limity představují méně ambiciózní kompromis než požadovalo mnoho poslanců, ale jsou v souladu s tím, co bylo dohodnuto (mezi členskými státy),“ píše se v prohlášení Evropského parlamentu.

I přesto, že je schválený návrh mírnější než Komise žádala, komisařka pro klima Connie Hedegaard jej vítá. Přinese podle jejích slov uživatelům dodávek významné úspory při spotřebě paliva.

„Automobilovým výrobcům to dodá jistotu. Konečně budou vědět, jaké emisní cíle mají vlastně plnit. Současně to také přispěje k čistějšímu ovzduší a k dosažení klimatických cílů,“ řekla.

Jiný náhled na věc má ale například český poslanec Pavel Poc (S&D), který je současně členem výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a při hlasování obhajoval přísnější verzi navrženou Evropskou komisí.

„Opět se ukázalo, že pro hlasování pravice je důležitějším impulsem lobbing než věcná podstata návrhu. Podle mého názoru to prostě automobilová lobby zkouší, jak jen to jde – doufá, že se přísné legislativě bude moci vyhnout. Ve skutečnosti je ale plně schopná nařízení splnit. Bez ambiciózní legislativy navíc nebude mít průmysl žádnou motivaci emise snižovat,“ komentoval český europoslanec hlasování.

„V podstatě nešlo o nic jiného, než aby si zachovali pokud možno co nejvyšší zisky,“ dodává na adresu automobilového lobby Poc ve své tiskové zprávě.

Ochránci životního prostředí kritizovali zvýšení limitů již v době, kdy je v září loňského roku schvaloval za nelibosti socialistů a zelených výbor ENVI (EurActiv 29.9.2010). Přitom ani původní návrh Komise podle nich nebyl dostatečně důrazný. U některých nejprodávanějších typů dodávek již ve srovnání s rokem 2007 došlo ke snížení o 10 %. Návrh Komise přitom po výrobcích vyžadoval snížení emisí pouze o 14 %, a to mezi roky 2007 a 2016, uvedla organizace Greenpeace.

Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) míní, že schválená pravidla budou pro automobilky velkou výzvou, ale pokusí se je i tak splnit. Výrobci se nechali slyšet, že EU pro ně „stanovila extrémně náročné cíle, a to zejména ty, které požaduje v dlouhém období“. ACEA totiž tvrdí, že do roku 2020 jsou automobilky schopny snížit emise maximálně na 160 g/km (EurActiv 16.12.2010).

Bonusy a sankce

Systém emisních limitů si připravil pro výrobce také metodu „cukru a biče“. Jde o to, že někteří mohou na dodržování pravidel vydělat a jiní zase za porušení zaplatí pokutu.

Automobilky, kterým se do roku 2017 bude dařit vyrábět vozidla, jež budou vypouštět do ovzduší méně než 50 gramů emisí na kilometr, tak budou zvýhodněna. Naopak ti, kteří od roku 2019 budou stále stanovené limity překračovat, budou za každý gram emisí nad povolenou hranicí platit 95 eur.