EU spustí Galileo i přes protesty Španělska

Galileo

Ministři dopravy se včera dohodli na způsobu realizace evropského navigačního systému Galileo. Španělsko, zklamané z toho, že se na jeho území nebude nacházet jedno z center pozemní kontroly, v Radě hlasovalo proti. Na zvrácení dohody to ale nestačilo.

„Galileo bude spuštěno brzy…Právě došlo ke schválení pracovního plánu,“ řekl po skončení včerejšího jednání Rady komisař pro dopravu Jacques Barrot. Dohody o projektu evropské satelitní navigace ministři dosáhli krátce před termínem, který Komise ministrům stanovila na konec letošního roku.

Po dlouhých hodinách vyjednávání se 26 ze 27 ministrů pro dopravu vyjádřilo pro plán Komise na realizaci navigačního systému, který určuje, jakým způsobem budou mezi přední evropské firmy v oblasti letectví a kosmonautiky rozděleny přípravné práce.

Španělsko hlasovalo proti plánu, neboť mu nedává žádnou záruku, že se země stane sídlem jednoho z center pozemní kontroly. S podporou ostatních členských zemí portugalské předsednictví Španělsku navrhlo, že by se jeho „centrum pro bezpečnost života“, které má na starosti záchranné operace, mohlo za určitých podmínek přeměnit na centrum pozemní kontroly systému Galileo. To Španělsku nestačilo, ale ve svém postoji zůstalo během závěrečného hlasování osamocené. Dvě hlavní řídící centra mají budou umístěna v Itálii a Německu.

„Nyní se posuneme do implementační fáze a ukončíme období neklidu, který proces v nedávné době provázel,“ uvedl portugalský ministr dopravy Mário Lino.

„Implementace pracovního plánu byla velmi obtížná, neboť jsme museli uvést do souladu nezbytná soutěžní opatření s touhou po spravedlivém rozdělení přípravných prací na systému Galileo. Rozdělením programu na šest balíčků a zavedením subkontraktů jsme zachovali soutěžní podmínky, takže soutěže se mohou zúčastnit všechny evropské firmy v oblasti letectví a kosmonautiky,“ uvedl Barrot.

Minulý týden se na svém jednání ministři financí dohodli, že další 2,4 miliardy eur, které jsou zapotřebí k dokončení systému Galileo, získá Evropská unie z vlastních prostředků, zejména z těch, které byly původně vyčleněny na společenskou zemědělskou politiku. Program nabral již čtyřleté zpoždění a objevily se pochybnosti, zda je projekt životaschopný po ekonomické stránce a zda je schopen konkurovat americkému systému GPS.

Jak ovšem uvedl nejmenovaný diplomat z jedné členské země: „Všichni víme, že za Galileem nestojí podnikatelské důvody. Potřebujeme pouze vlastní evropský systém, neboť ve chvíli která bude kritická z vojenského hlediska se nemůžeme spoléhat na dostupnost GPS.“