EU podpořila globální uhlíkový trh pro leteckou i lodní dopravu

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Tom Curtis

Ministři financí zemí EU navrhli vytvoření globálního uhlíkového trhu, do něhož by se zapojily lodní dopravci a letecké společnosti. Z výnosů tohoto trhu by se po celém světě financovala opatření související se změnami klimatu.

Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) by podle ministrů financí EU měly „bez odkladů vypracovat globální rámec, který zabrání deformaci (hospodářské) soutěže a úniku uhlíku“.

„Vytvoření ceny uhlíku ve světové letecké a námořní přepravě je potenciálním zdrojem příjmů, který může zároveň sloužit i jako cenový signál. Má-li dojít k účinnému snížení emisí v těchto sektorech, je takový signál nezbytný,“ dočteme se dále v závěrech z úterní Rady ministrů.

Podle Lies Crayenest, poradkyně nevládního sdružení Oxfam pro změny klimatu, představují závěry „dvojnásobné vítězství“, jehož důsledkem bude přesun prostředků společenstvím, která jsou změnami klimatu nejvíce ohrožená.

„Je to jedinečná příležitost, kdy zároveň získáme kontrolu nad důležitým a rostoucím zdrojem emisí, jež mají za příčinu změny klimatu, a získáme prostředky, které jsou zoufale zapotřebí,“ řekla Crayenest EurActivu.

Cena uhlíku by se na globálním trhu určovala podobným mechanismem jako v evropském systému pro obchodování s emisními povolenkami. Přepravní společnosti by měly určený emisní strop, nad jehož úroveň by si na trhu musely kupovat dodatečné povolenky.

Lodní dopravci mají obavy

Komisařka pro klimatické změny Connie Hedegaard 27. dubna oznámila, že Evropská unie bude usilovat o co nejrychlejší začlenění námořní a letecké přepravy do příští světové klimatické dohody, který má po roce 2012 nahradit stávající Kjótský protokol. Pohrozila jim, že čas, který mohly využít k dobrovolnému snížení emisí, se chýlí ke konci.

„Ten úkol má IMO už od roku 1997 a neděje se nic,“ uvedla komisařka a dodala, že Komise právě proto „dává jasně najevo, že jí dochází trpělivost“.

Mluvčí IMO EurActivu řekl, že asociace cenu uhlíku řeší už „velmi, velmi dlouho a práce již výrazně pokročila“. Výbor IMO pro ochranu životního prostředí se má otázkou zabývat na nejbližší schůzce naplánované na 4.-15. července.

„U všeho, na čem naše organizace v oblasti emisí skleníkových plynů pracuje, dojde k pokroku,“ uvedl a vysvětlil, že některá opatření ke zvyšování energetické účinnosti lodí, jež dodržují pouze někteří členové asociace, by měla být povinná. Výbor má podle něj jednat i o tržních nástrojích ke snižování emisí.

Financování změn klimatu

Prohlášení ministrů financí vychází z pracovního dokumentu Evropské komise z 8. dubna. V něm exekutiva odhaduje, že při ceně 50 dolarů za tunu emisí oxidu uhličitého by zahrnutí lodní a letecké dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami mohlo „za určitých předpokladů vygenerovat až 24 miliard dolarů“.

V dokumentu se dále dočteme, že Evropská unie je připravena do klimatického fondu, který má rozvojovým zemím pomoci s financováním opatření proti vlivům změn globálního klimatu, přispět třetinu celkové roční částky 100 miliard dolarů.

Členské státy EU zatím přispěly rozvojovým zemím 2,34 miliardy eur z celkové částky 7,2 miliard eur, kterou tyto státy mají dostat v letech 2010-2012.

Kolik peněz bude třeba získat potom, bude záviset na tom, „jaká opatření související se změnami klimatu přijmou rozvojové země a k jakému pokroku dojde v mezinárodních vyjednáváních,“ píše se v prohlášení ministrů financí.

Hlavní roli by v tomto procesu měly hrát investice soukromého sektoru a bankovní půjčky. Jejich rozsah bude podle ministrů ale záležet na tom, do jaké míry dojde ke zlepšení „obecného podnikatelského a politického rámce v rozvojových zemích“.