EU odkryla návrh na sdílení údajů o cestujících

V rámci boje proti terorismu Evropská komise včera (21. září) zveřejnila strategii pro výměnu údajů o cestujících se zeměmi, které nejsou členy EU. Evropský parlament zase schválil návrh, podle kterého mají aerolinky pohotově informovat rodiny cestujících v případě leteckého neštěstí.

Strategie, již včera představila Evropská komise, obsahuje doporučení, která budou podkladem pro nadcházející jednání EU o sdílení údajů ze jmenné evidence cestujících (PNR, z angl. Passenger Name Record) s USA, Austrálií a Kanadou.

Již jednou vyjednanou podobu dohody neschválil v květnu tohoto roku Evropský parlament (jehož pravomoci v této záležitosti posílila Lisabonská smlouva), když trval na doplnění nástrojů pro ochranu osobních údajů.    

„Údaje PNR se osvědčily jako důležitý nástroj v boji proti mezinárodnímu zločinu a terorismu, zároveň ale vyvolávají závažnou otázku ochrany osobních dat,“ uvedla komisařka pro vnitřní záležitosti EU Cecilia Malmström.

Ve svém doporučení Komise uvádí obecné principy, podle kterých musí být každá dohoda o sdílení PNR se třetí zemí použita výhradně k boji proti terorismu a závažnému mezinárodnímu zločinu. Zároveň by se měla omezit pouze na opatření, která jsou pro tento účel nutná. Ta musejí být v dohodě jasně uvedena.  

Podle Komise by se mělo zaručit plné respektování soukromí tím, že cestující dostanou jasné informace o výměně údajů PNR, budou moci nahlédnout do svých vlastních záznamů a budou mít právo na účinnou administrativní či soudní nápravu.  

Doporučení vydané včera Evropskou komisí také předpokládají, že třetí země musejí zaručit vysoký stupeň ochrany dat a účinný nezávislý dohled nad orgány, které s citlivými údaji z PNR pracují.  

Dokument rovněž volá po jasném vymezení osob a institucí, které budou mít k uchovávaným údajům přístup.   

Poslanci podporují rychlé sdílení dat při leteckých neštěstích 

Evropští zákonodárci včera (21. září) schválili legislativní návrh, podle nějž mají cestující létající z letišť sedmadvacítky uvést jméno osoby, která by měla být informována v případě nehody.  

Návrh, jehož cílem je rychlé informování rodin cestujících po leteckém neštěstí, také vyžaduje, aby letecké společnosti předaly seznam cestujících do dvou hodin po zaznamenání nehody.  

„Aerolinky z EU, stejně tak jako neevropské aerolinky vzlétající z letiště v EU, budou muset vytvořit seznam cestujících nejpozději do dvou hodin od ohlášení nehody,“ uvádí Parlament ve svém prohlášení.  

Nová pravidla jsou součástí plánů EU na harmonizaci a posílení nezávislosti vyšetřování leteckých nehod. Aby vstoupily v platnost, musejí být ještě schváleny Radou EU. 

„Nová pravidla nám pomohou zlepšit vyšetřování (…) a zavedou jednotný rámec pro asistenci obětem leteckých havárií a jejich příbuzným,“ řekl komisař pro dopravu Siim Kallas.  

Vznikne také nový poradní orgán European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities, jehož hlavním úkolem bude vydávat doporučení ke zlepšení letecké bezpečnosti na celoevropské úrovni.  

Podle nových pravidel musejí orgány zkoumající leteckou bezpečnost vydat konečnou zprávu o nehodě co nejrychleji, nejlépe v průběhu následujících 12 měsíců. Po vyšetřování budou doporučení na zlepšení bezpečnosti zaslány letecké společnosti, u níž k neštěstí došlo. Ta na ně bude muset zareagovat do 90 dnů.