EU má seznam aerolinek, které si budou muset kupovat emisní povolenky

Evropská komise minulý týden zveřejnila seznam přibližně 4.000 leteckých přepravců, kteří se od roku 2012 budou muset zapojit do evropského systému obchodování s emisními povolenkami.

Součástí seznamu Evropské komise jsou velké letecké společnosti, ale i firmy nabízející soukromé lety na území (a z území) Evropské unie. Na seznamu figurují i výrobci letadel jako je například Airbus nebo letecké složky ozbrojených sil (například US Navy). Evropská komise dodává, že seznam je „živý dokument“ a každý rok se počítá s jeho aktualizací.

Nové nařízení je jedním z prvních kroků k implementaci směrnice o začlenění leteckých přepravců do systému obchodování s emisními povolenkami (EurActiv 9.7.2008). Směrnici která sklidila ostrou kritiku ze strany evropského i amerického leteckého průmyslu Unie schválila vloni v říjnu a v platnost vstoupila počátkem února 2009.

Letecké odvětví se obává, že dodatečné zpoplatnění emisí bude v době kdy se řada aerolinek dostala kvůli hospodářské krizi do červených čísel pro letecké společnosti představovat příliš velkou zátěž.

Nejkontroverznější součástí celé směrnice je ale požadavek, aby se na seznamu ocitly nejen evropské ale i zahraniční letecké společnosti, které využívají evropských letišť. Evropská unie kvůli tomu čelila výhrůžkám, že takovéto jednostranné rozhodnutí zahraniční letecké společnosti právně napadnou. Zahraniční přepravci si stěžují, že díky evropskému opatření budou v zásadě dotovat letecký průmysl v EU.

S úmyslem snížit administrativní zátěž pro provozovatele letadel seznam každému z nich přiděluje jeden členský stát, který za něj bude odpovědný a jehož nařízeními se bude muset řídit.

Seznam s dlouhým zpožděním Komise zveřejnila počátkem srpna. Některé členské země díky tomu odložily termín odevzdání monitorovacích plánů. Ty podle požadavku směrnice měly letecké společnosti předložit zemi, která je za ně odpovědná do 31. srpna. V monitorovacích plánech mají společnosti objasnit, jakým způsobem budou emise monitorovat a vykazovat.

Velká Británie oznámila, že od chvíle co tamní parlament seznam zveřejní budou mít letecké společnosti osm týdnů na to, aby své plány odevzdaly. Německo hodlá provozovatelům dát na předložení plánů šest týdnů. Emise mají členské země začít monitorovat od 1. ledna 2010.

Evropská unie se tím, že chce letecké společnosti přinutit aby za vypouštění emisí oxidu uhličitého platily, snaží přispět ke splnění svých cílů v boji proti klimatickým změnám. Přestože je podíl emisí z letecké dopravy relativně nízký, navzdory všeobecnému klesajícímu trendu emisí CO2 v EU neustále roste.

Z dlouhodobého hlediska by Evropská unie ráda problematiku emisí z letecké dopravy ráda vyřešila mezinárodní dohodou, která by evropským aerolinkám zajistila konkurenceschopnost. EU se proto snaží leteckou přepravu zahrnout také do nové mezinárodní smlouvy, která má po roce 2012 nahradit Kjótský protokol.