EU hledá alternativní zdroje energie pro „zelená“ auta

Pokud chce EU dosáhnout snížení objemu emisí CO2, bude potřebovat dlouhodobou strategii pro alternativní paliva. Vyplývá to z pracovního dokumentu Evropské komise, do kterého měl EurActiv možnost nahlédnout.

Zpráva Evropské expertní skupiny k budoucnosti pohonných hmot se zabývá způsoby, jakými může Evropa nahradit ropu v sektoru dopravy.

Skupina složená ze zástupců průmyslu, nevládních organizací a úředníků Komise má pomoci Evropské komisi s vypracováním strategie pro alternativní paliva.

Doprava je v současnosti vysoce závislá na ropě. Očekávaný růst poptávky a zvyšující se množství emisí skleníkových plynů vedou k hledání způsobů, jak tento zdroj nahradit.

Podle zprávy představují nejslibnějšími alternativu elektřina z baterií nebo z vodíkových palivových článků a biopaliva.

Záložní alternativu představují zemní plyn a biometan. Období přechodu z ropy k obnovitelným zdrojům by pak mohly pomoci překlenout syntetické pohonné hmoty, píše se dále v dokumentu. Podíl zemního plynu (LPG) na celkovém energetickém mixu podle něj může v roce 2020 dosáhnout až 10 %.

Očekávanou energetickou poptávku v dopravě nemůže pokrýt jeden zdroj,“ uvádí zpráva.

Obecně lze tvrdit, že alternativní zdroje mají menší energetickou účinnost než nafta nebo benzín, zároveň však produkují méně emisí CO2. Jejich využití chce Komise podpořit i v Bílé knize pro dopravu, která má být zveřejněna v prosinci tohoto roku (EurActiv 3.11.2010).

Zpráva uvádí, že všechna jmenovaná řešení v sobě z pohledu dopravy budoucnosti skrývají odlišný potenciál. Bude záležet na tom, jaká bude konkurence na trhu a jaké budou požadavky na osobní a nákladní automobily pro provoz ve městech a pro přepravu na dlouhé vzdálenosti.

Favoritem, který by do roku 2050 mohl v silniční a letecké dopravě doplnit benzín a naftu, je tekutá biomasa s vysokou koncentrací energie. Tu by podle dokumentu bylo možné distribuovat i prostřednictvím stávající infrastruktury. Mělo by být možné „namíchat ji ve vysokém poměru tak, aby měla vysokou koncentraci energie.“ Z palivové směsi se tak odstraní tolik uhlíku, kolik je jen možno, píše se dále ve zprávě.

Elektromobily by se pak měly využívat především pro přepravu na krátké vzdálenosti, uvádí dokument.

Je třeba zvážit náklady

Elektromobil stojí o 10.000 až 15.000 eur více než vozidlo na benzín nebo naftu. Pro jeho využití by navíc bylo nutné vystavět síť dobíjecích míst, vysvětluje návrh. Ceny elektřiny před zdaněním jsou srovnatelné s cenami benzínu nebo nafty, dodává dokument.

Středně velké vozidlo s vodíkovým pohonem by ale dnes stálo o 150.000 až 200.000 eur více než standardní automobil. Důvodem je, že tato technologie ještě nebyla uvedena na trh. Vystavění nové infrastruktury pro 70 milionů vodíkových aut, které by podle odborníků mohly jezdit po evropských silnicích, by vyžadovalo roční investice 3 až 5 miliard eur do roku 2020. Poté by roční částka měla klesnout na 2,5 miliard eur ročně a to až do roku 2050.

Vozidla využívající metan by naproti tomu byly dostupné za stejnou cenu jako benzínové či naftové automobily, upravit však 100.000 evropských palivových stanic tak, aby na nich bylo toto palivo možné načerpat, by stálo 25 miliard eur, vyplývá ze zprávy.

Z porovnání náročnosti rozdílných zdrojů pro novou infrastrukturu vycházejí nejlépe biopaliva a doplňková paliva (přísady do benzínu nebo nafty). Vyžadují jen malé úpravy současné infrastruktury, zatímco pro ostatní druhy paliv by bylo nutné vybudovat novou zvláštní infrastrukturu.

Volání po politické strategii

Ve zprávě odborníci vyzývají EU, aby vypracovala dlouhodobý plán přechodu na dopravní systém, ve kterém bude většina paliv pocházet z obnovitelných zdrojů.

Dlouhodobá strategie pro alternativní paliva by se podle návrhu měla soustředit nejprve na energetickou účinnost u koncového spotřebitele, na zavedení standardů palivové účinnosti a vytvoření standardů pro elektromobily.

Další prioritou je zajistit, aby tekutá biopaliva byla plně kompatibilní. Díky tomu by je bylo možné míchat s benzínem nebo naftou v libovolném poměru.

Sjednocení standardů je nutnost

Odborníci také volají po zavedení harmonizovaných standardů pro všechna paliva používaná v EU. „Díky většímu objemu výroby bude možné dosáhnout úspor. Usnadní se zavedení nových výrobků na trh a využití vozidel používající alternativní paliva nebude omezeno hranicemi mezi evropskými státy.“

Jak vyplývá z první verze Bílé knihy pro dopravu, Evropská komise tyto požadavky podporuje. Chce vypracovat strategii pro využití alternativních paliv, jejímž cílem bude, plně pokrýt energetickou poptávku v dopravě v EU do roku 2050 z bezemisních zdrojů.

Komise uvedla, že představí opatření, která by pomohla se zaváděním alternativních paliv na trh a s vybudováním odpovídající infrastruktury. Chce také vyvinout společné standardy pro automobily s pohonem na alternativní paliva.