Auta na elektřinu mohou v budoucnu sloužit jako pojízdné baterky

© Shutterstock

Nástup elektromobility bude klást zátěž na distribuční síť. Zároveň nabídne nové možnosti v oblasti akumulace, zaznělo na letošním Energetickém kongresu ČR.

Počet elektromobilů je v Česku zatím nízký. V loňském roce se podle údajů Sdružení automobilového průmyslu počet registrovaných aut na elektřinu vyšplhal celkově na 7 900 z celkového národního vozového parku více než šesti milionů vozů.

Jejich počet však postupně roste, a tak se častěji objevuje i otázka, jak si s nástupem elektromobility poradí elektrická síť.

Laboratoří, z jejíchž zkušeností si mohou vzít poučení další evropské země, je například Norsko. „Před několika lety se tam ze všech stran ozývaly obavy, že elektromobilů bude moc a nastane problém s nabíjením. Dnes se ukazuje, že to jde,“ uvedl Vojtěch Kačena z konzultační společnosti The Boston Consulting Group na 18. energetickém kongresu ČR.

Neobejde se to ovšem bez regulace a incentiv, které uživatele elektroaut vedou k takovému chování, které umožňuje lépe predikovat, kdy se budou vozidla nabíjet.

Provozovatel distribuční sítě tak bude s narůstajícím počtem elektromobilů potřebovat jejich nabíjení ovlivňovat, řekl na konferenci také Stanislav Votruba ze společnosti PREdistribuce.

„Elektromobilita představuje významnou změnu pro dosavadní způsob provozu a především dimenzování distribuční sítě,“ řekl Votruba.

„Kdybychom vzali v úvahu, že v Praze je dnes asi 700 nebo 800 tisíc osobních aut a že se může poměrně rychle stát, že počet elektromobilů dosáhne deseti procent, bude to 80 tisíc aut. I kdyby se každé takové auto nabíjelo jen deseti kilowatty – což je nízký odhad, bylo by to poměrně vysoké zatížení, pokud by se všechna měla nabíjet přes noc. Jednalo by se o 80 megawatt, a přitom je naše dnešní špička zatížení přibližně 1 200 megawatt,“ přiblížil.

Auta s baterkami, auta jako baterky

Pro některé výzvy, které rozvoj elektromobility na distribuční síť klade, může být řešením symbióza s akumulací elektřiny.

Pražský distributor toto soužití testuje v pilotním projektu akumulace v Holešovicích, který kombinuje nabíjecí stanici s lithium-iontovou baterií a solárními panely.

Zařízení nepřetržitě monitoruje parametry sítě a v případě potřeby využívá kapacitu bateriového úložiště. Díky tomu může flexibilně reagovat na případné problémy sítě a kompenzovat negativní vliv špičkového odběru rychlonabíjecí stanice. Minimalizuje také dopad přirozených výkyvů výroby fotovoltaické elektrárny na stabilitu sítě.

Do budoucna se ale mohou baterkami stávat samotná auta.

„Aktuálně se elektromobily umí pouze nabíjet, ale předpokládá se, že časem bude možné je i vybít. Už dopředu se proto připravujeme na to, že auta budou moci síti poskytovat určitou flexibilitu,“ řekl na kongresu Luboš Zelinka z firmy Unicorn Systems, která připravuje informační systém Lancelot EVCS pro nabíjecí stanice. V současné době ho testuje v pilotním systému ve spolupráci se společností Ško-Energo, která má mimo jiné na starost zavedení nabíjecí infrastruktury v závodech Škoda Auto.

„Pokud má auto baterku s kapacitou 30 kilowatthodin a do závodu Škoda by přijelo tisíc zaměstnanců s elektromobilem, budou mít pomyslně k dispozici baterii o kapacitě 30 megawatthodin. To už je obrovská kapacita pro poskytování akumulace a flexibility,“ řekl Zelinka.

Velké a střední podniky s většími firemními flotilami elektromobilů tak mohou do budoucna nabízet provozovatelům sítě služby pro zajišťování stability.

Proto je také potřeba počítat s tím, že informační systémy pro nabíjecí stanice budou muset komunikovat se systémy provozovatele sítě, operátora trhu a energetické burzy. „Pokud budete mít možnost řídit v čase nabíjecí výkony jednotlivých aut, budete to samozřejmě dělat na základě situace na trhu, a tak musíte vědět, co se na trhu děje,“ řekl Zelinka.