Aut na plyn přibývá, s podporou počítají i dotační programy

zdroj: Pixabay.com

Na rozvoj čisté mobility lze čerpat peníze z evropských fondů, a to na infrastrukturu, vozidla pro veřejné dopravní podniky nebo obce a kraje a také na osvětu. Týká se to i zemního plynu, který má v Česku podporu díky dohodě mezi státem a plynárenskými firmami už deset let. Podle plynárenského svazu je o auta na stlačený zemní plyn (CNG) stále zájem.

Počet aut poháněných stlačeným zemním plynem (CNG) v Česku roste. Podle Českého plynárenského svazu (ČPS) je jich 13 tisíc a mezi ostatními alternativními palivy je o ně největší zájem.

„Dnes jezdí v České republice třicetkrát více CNG vozidel než v roce 2006, desetkrát více je bezprašných plynových autobusů a další meziroční přírůstky jsou kolem čtyř až pěti tisíc vozidel,“ řekl k tomu novinářům místopředseda Rady ČPS Jiří Šimek.

Právě dnes si plynaři připomínají desetileté výročí dobrovolné dohody se státem o podpoře pro využití zemního plynu v dopravě. I díky komunikaci firem a úřadů prý bude počet „céengéček“ dále narůstat.

Přispět by k tomu měl také Národní akční plán čisté mobility, který v listopadu schválila vláda. Ten vedle plynu klade důraz také na rozvoj elektromobility.

Rozvoj infrastruktury

Plán vychází z evropské směrnice prosazující výstavbu infrastruktury pro alternativní paliva.  „Kromě rozsáhlého seznamu opatření na podporu rozvoje trhu s alternativními palivy v Evropě určuje například nezbytnou průměrnou vzdálenost mezi CNG stanicemi na 150 km a 400 km mezi stanicemi na zkapalněný zemní plyn (LNG) na hlavních evropských komunikacích,“ vysvětluje Šimek z ČPS.

Evropská asociace plynárenských firem NGVA prý přitom chce již na konci letošního roku doporučit členským státům ještě ambicióznější opatření. „A sice do roku 2020 alespoň jednu CNG nebo L-CNG (kombinující stlačený a zkapalněný zemní plyn – pozn. red.) stanici na sto tisíc obyvatel a do roku 2025 LNG stanici na každých 200 až 300 km,“ řekl k tomu výkonný ředitel ČPS Jan Ruml.

V Česku je v současné době 112 veřejných CNG stanic. Do roku 2020 počítá národní akční plán s 210 stanicemi. První LNG stanice by mohla být v České republice podle informací ČPS postavena už na konci letošního, nebo začátku příštího roku. 

Dotace na čistou dopravu

S podporou CNG a dalších alternativních paliv počítají i dotační programy, konkrétně Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Doprava (OPD) a Národní program Životní prostředí.

OP Doprava počítá s celkovou alokací 1,2 miliardy korun pro infrastrukturu potřebnou pro rozvoj čisté mobility, tedy i CNG stanic.

V IROP zase mohou veřejné dopravní podniky podávat žádost na dotaci pro nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel. Aktuální výzva běží od ledna do července 2016 a čerpat je možné celkově 1,3 miliardy korun.

Obce a kraje budou moci také už na podzim požádat o dotace v objemu 150 milionů korun na pořízení osobních CNG vozidel. Ministerstvo životního prostředí plánuje vyčlenit tuto částku z Národního programu Životního prostředí.

Nedávno MŽP vyhlásilo také podporu na vzdělávací programy, které veřejnosti poskytnou informace o přínosech čisté mobility. Finance už v této oblasti získala řada měst včetně Ostravy, Olomouce, Děčína, Mostu, Brna, Jihlavy nebo Českých Budějovic.

Autor: Adéla Denková