Aerolinky mají do roku 2050 snížit emise CO2 o 34 %

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: bk images.

Když Evropská komise minulý týden oznámila záměr snížit emise z dopravy o 60 % do roku 2050, předpokládalo se, že se toto číslo týká stejně tak silniční, jako i železniční a letecké dopravy. EurActiv ale zjistil, že u letecké dopravy je snížení pouze 34 %. I to je ale podle ekologů a odborníků z leteckého sektoru nereálné.

Bílá kniha k dopravě, kterou Komise představila minulý týden, stanovuje do roku 2050 vysoké cíle v oblasti životního prostředí, ale nerozděluje očekávané snížení znečištění podle jednotlivých odvětví.

Sandro Santamato, vedoucí oddělení alternativní palivové politiky z Generálního ředitelství Komise pro dopravu, EurActivu řekl, že „emise CO2 z letecké dopravy mezi lety 2005 a 2050 nemají klesnout o 60, ale jen o 34 %.“

Ostatní dopravní odvětví budou měřena oproti údajům z roku 1990. Emise z letecké dopravy ale během 15 let od roku 1990 do roku 2005 stouply o 81 %. Vzhledem k tomu, že v případě letecké dopravy se má redukční cíl poměřovat oproti roku 2005, mělo by být jeho splnění jednodušší.

Podle současného vývoje by měly emise z letecké dopravy do roku 2050 vzrůst o 64 %, a to díky intenzivnějšímu leteckému provozu, uvedl Santamato. Zároveň se ale očekává snížení emisí o 54 % v důsledku zefektivnění a o dalších 44 % díky využití nízkouhlíkových paliv, dodal.

Sečteno a podtrženo, Komisi z těchto čísel vychází celkový pokles emisí CO2 o 34%.

Podle zdrojů z leteckého průmyslu jsou ale některé z vytyčených cílů nedosažitelné. Nejmenovaný vysoce postavený představitel leteckého odvětví ale EurActivu řekl, že cíl v oblasti efektivity je sice reálný, ale snížení emisí o 34 % ne.

Emise CO2 z letecké dopravy tvořily v roce 2007 v EU zhruba 12,5 % celkového objemu emisí v sektoru dopravy.

Přínos biopaliv je zpochybněn

Některé výzkumy ale přínos biopaliv k omezení emisí v letecké dopravě kalkulace Komise vyvracejí.

Autoři britského vládního dokumentu (z něhož cituje Bílá kniha Komise) například pochybují, že do roku 2050 lze z biopaliv možné získat více než čtvrtinu palivového mixu.

Podle dokumentu „není moudré očekávat, že by biopaliva v roce 2050 tvořila v letecké dopravě celosvětově více než 10 % pohonných hmot“.

Dokument dále upozorňuje, že by se politická rozhodnutí neměla zakládat na „spekulacích o budoucích technologických novinkách“, jako je například dosažení 60% úspor paliv vlivem vyšší účinnosti do roku 2050.

Komise vysvětlila, že dokument nazvaný “Meeting the UK aviation target – options for reducing emissions to 2050“ byl pouze jedním z mnoha materiálů, které ve svých výpočtech použila.

„Je třeba zdůraznit, že Bílá kniha vychází z našich vlastních modelů,“ zdůraznil Santamato. Ostatní předpovědi jsou „méně optimistické“, připustil Santamato. „Podle mě je ale náš přístup komplexnější,“ dodal.

Komise předpokládá, že 10% snížení emisí v letecké dopravě se dostaví díky výzkumnému programu v oblasti řízení letového provozu SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), další díky inovativním úsporám paliva a zejména díky zvyšování podílu nízkouhlíkových biopaliv v palivovém mixu až na 40 % v roce 2050.

Letecká biopaliva závislá na dotacích

Alexandre Dossat, mluvčí Evropské asociace leteckých výrobců (ASD), řekl, že dosažení cílů, které Komise v souvislosti s biopalivy stanovila, bude záležet na objemu vládních podpor a dotací.

„Cíl Unie na zvýšení podílu biopaliv v leteckém palivovém mixu na 40 % do roku 2050 splnit můžeme, ale záleží to na mnoha faktorech a není to nic, co by letecký sektor mohl zaručit,“ uvedl mluvčí.

Simon McNamara, náměstek generálního ředitele Asociace evropských regionálních aerolinií to vyjádřil přímočaře: „Záleží na ochotě dodavatelského průmyslu investovat do výroby biopaliv a uspokojit poptávku aerolinií.“

Jak to dopadne

Otázkou zůstává, jak chce Komise svou predikci k Bílé knize, podle níž má dojít ke zdvojnásobení letecké aktivity v Evropě a zároveň k poklesu emisí z letecké dopravy o 34 %, splnit.

Helen Kearns, mluvčí komisaře Kallase uvedla, že „program SESAR by měl sám o sobě zkrátit většinu leteckých cest o 10 kilometrů a odpovídajícím způsobem také snížit emise.“ Dodala, že Komise doufá, že více cestujících bude pro kratší cesty volit radši vlaky než letadla.“

Komisař Siim Kallas ale EurActivu odpověděl opatrněji. „Záleží na kvalitě služeb. Nechceme nikoho do tohoto rozhodování nutit, chceme vytvořit praktickou alternativu,“ řekl.

Podle ekologů Komise ale rezignovala na pokusy o změnu chování spotřebitelů. „Komise usiluje pouze o technická vylepšení, ne o změnu chování,“ prohlásil Michael Cramer, německý europoslanec za Zelené a člen parlamentního výboru pro dopravu. „Není možné zároveň snížit emise a zvýšit leteckou dopravu,“ řekl EurActivu.

„Tady vidíte, jak iracionální a hloupý náš evropský dopravní systém je,“ povzdychl si.

Komisi je ale třeba přiznat, že alespoň prozradila, jak ke 43% snížení emisí (navzdory navýšení objemu letecké dopravy na 64 %) došla.

Materiály, o nichž mluvil Santamato, v dokumentech Evropské komise k Bílé knize k dopravě ale nenajdeme. „Sektorový přístup obecně nezastáváme“, říká k tomu Santamato.