Media4Europe: Kvalitní zpravodajství trpí. Potřebuje financování a nové dovednosti

Komerční obsah

© Pixabay

Jak dosáhnout zdravého mediálního sektoru? Právě o tom 3. března 2021 na konferenci Media4Europe diskutovalo 200 mediálních profesionálů, klíčových politiků a vydavatelů. Summit oficiálně odstartoval druhý ročník inovačního programu Stars4Media a posloužil jako podklad studie o přeshraničním sdílení obsahu.

Hlavní závěry summitu zní:

  1. Politické iniciativy mohou narušit rovnováhu ve zpravodajském a informačním ekosystému, tedy obchodní modely, a tím i nezávislost médií
  2. Pro urychlení inovací v mediálním sektoru existují praktická řešení, která lze využít
  3. Spolupráce v rámci mediálního odvětví je klíčová: napříč obory, organizacemi a státy
  4. Jsou zapotřebí silná soukromá a veřejná média, důležitá je také součinnost mezi financováním EU, soukromým financováním a filantropickou podporou udržitelné žurnalistiky

Politický panel zahájila svým projevem Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Jourová představila komplexní přístup Komise k podpoře médií, který by měl řešit jejich udržitelnost, svobodu a související rizika. Akční plán pro média a audiovizuální sektor zahrnuje iniciativu NEWS sdružující veškeré relevantní finanční příležitosti pro zpravodajský sektor. Iniciativa je inspirována programem MEDIA, který se zaměřuje na audiovizuální odvětví a kinematografii. Za vytvoření iniciativy NEWS se postavili politici a experti během říjnové konference Media4Europe. Jourová během summitu hovořila i o projektu Stars4Media, který označila za velkou příležitost pro rozvoj inovativních myšlenek. „Tímto propojením vytvoříme spravedlivější a zdravější mediální prostředí, které je velmi potřebné. Poprvé řešíme jak demokratickou, tak i ekonomickou dimenzi. (…) A konečně také řešíme příliš mocnou roli on-line platforem, které v mnoha ohledech staví nezávislá média do nevýhodné pozice,“ prohlásila Jourová.

Summitu se kromě Věry Jourové zúčastnili:

Fernando de Yarza López-Madrazo, předseda Světové asociace novin (WAN-IFRA) a vydavatel Henneo, který uvedl, že: „Akční plán pro média a demokracii spolu s návrhem legislativy týkající se digitálního trhu a služeb jsou důležité pro zlepšení svobody médií a staví média do lepší pozice při jednání s technologickými giganty. Pokud jde o financování z EU, vítáme ho s tím, že by mělo být administrativně jednoduché, neboť většina zpravodajských médií patří mezi středně velké společnosti.“

Mogens Bjerregård, předseda Evropské novinářské federace, k tomu dodal: „Novináři musí být za svou práci ohodnoceni, sociální dialog je zásadní. Novináři a mediální společnosti se napříč Evropou musí spojit proti technologickým gigantům a dosáhnout toho, že za využívání obsahu dostanou zaplaceno.“

José Manuel Sanz Mingote, ředitel tiskové agentury EFE podotkl: „Krize má také pozitivní efekt – zdůrazňuje důležitost pravdivé a nestranné novinařiny. V EFE investujeme prioritně do technologií a cílíme na kompletní digitalizaci.“

Christophe Leclercq, zakladatel sítě EURACTIV a Europe’s MediaLab uvedl, že „potřebujeme strategii, která nám pomůže najít rovnováhu mezi gigantickými sociálními sítěmi a médii. Hospodářská soutěž, DSA (akt o digitálních službách), DMA (akt o digitálním trhu) – to vše je důležité. Potřebujeme lepší dovednosti v oblasti inovací a spolupráce, a lepší infrastrukturu například pro sdílení obsahu. Strategie, dovednosti a infrastruktura: To jsou tři pilíře Media4Europe.“

Diskuse se pak stočila k soukromému a veřejnému financování médií. Lucia Recalde Langaricová, ředitelka odboru pro audiovizuální průmysl a programy na podporu médií z Evropské komise, uvedla: „Poprvé bude k dispozici finanční obálka určená přímo na zpravodajské aktivity. Program Kreativní Evropa se soustředí zejména na mezinárodní spolupráci. První výzvy na podporu partnerství mezi médii vyhlásíme v červnu. V rámci programu InvestEU navíc budeme pracovat s filantropickými organizacemi nejen na podpoře zpravodajství, ale také na všech dalších aktivitách se silnými sociálními dopady.“

Europoslankyně Margarida Marquesová (S&D), zpravodajka víceletého finančního rámce EU, dodala: „V rámci programu Kreativní Evropa bude k dispozici rozpočet 2,2 miliardy eur na podporu kulturního a kreativního sektoru, 33 % rozpočtu půjde na kulturní iniciativy, 58 % médiím a 9 % aktivitám napříč sektory. Evropský parlament požádal, aby byly alespoň 2 % nástroje na podporu oživení a odolnosti financovaného z Next Generation EU určena na kulturu.“

Helga Trüpelová, bývalá europoslankyně za Zelené, zdůraznila: „Potřebujeme evropská práva a narativy pro digitální trh, abychom bojovali proti dezinformacím a měli kvalitní zpravodajství na internetu.“ Dodala také, že regulace by měly vyhodnotit, jakou roli hrají platformy v současném mediálním ekosystému.

Miguel Castro, zodpovědný za mediální partnerství Nadace Billa a Melindy Gatesových, jménem filantropů podotkl: „Zkusíme spolu s občanskou společností a médii urychlit stavbu mostů, vyplnit mezery, které instituce a trh nechali prázdné, tedy regionální zpravodajství a speciální tematické oblasti.“

Další část summitu se týkala zahájení druhého kola Stars4Media. Luciano Morganti, profesor Vrije Universiteit Brussel (VUB) a projektový koordinátor programu Stars4Media, uvedl: „S druhým ročníkem Stars4Media budeme ještě ambicióznější – tedy kvalitnější, s vyšší úrovní spolupráce a mimořádnými výsledky. Inovace skrze vzájemnou spolupráci jsou pro budoucnost mediálního průmyslu klíčové.“

Tématem diskuse byla také role startu-upů, inkubátorů a technologických společností při budování důvěry v média. Lina Timmová, generální ředitelka Media Lab Bayern, poznamenala, že projekty jako Stars4Media pomáhají propojovat média se start-upy a posouvají věci správným směrem.

Trees De Bruyneová, koordinátorka start-upů z VRT Sandbox, zdůraznila potřebu bezpečného prostředí, ve kterém si mohou začátečníci zkoušet a rozvíjet své novinářské schopnosti. Jedině tak je pak budou moci prodávat na trhu.

Andreas Marckmann Andreassen, vedoucí zpravodajství v Journalisten, doplnil, že profesionálové v oblasti médií musí znát algoritmy a způsob jejich fungování. Novináři podle něj nepotřebují umět programovat, ale musí mít alespoň základní datovou gramotnost.

Agnes Stenbomová, datová specialistka norské mediální skupiny Schibsted, dodala, že spolupráce mezi novináři a vývojáři je základní ingrediencí. Projekt Stars4Media přitom může přispět k lepšímu navazování spolupráce mezi subjekty.

Sebastiaan Van Der Lans, ředitel a zakladatel WordProof a předseda neziskové organizace „Trusted Web Foundation“, zdůraznil, že je internet třeba „opravit“ a zvýšit jeho transparentnost a důvěryhodnost.

 

Více informací o projektu Stars4Media:

výzva k přihlášení do programu je otevřena do 1. května 2021

– informace lze čerpat také z Stars4Media komunity na portálu LinkedIn