#Media4Europe: Inovace, obsah a data pro transformaci mediálního byznysu

Komerční obsah

© Pixabay

Akce #Media4Europe na téma „Inovace, obsah a data pro transformaci mediálního byznysu“ se uskutečnila ve středu 6. října v hybridním formátu, online i živě. Setkalo se zde asi 200 účastníků napříč různými platformami, včetně politických činitelů, mediálních profesionálů a tvůrců veřejného mínění, kteří diskutovali o mediálních a politických trendech. K těm patří například mediální inovace nebo infrastrukturní projekty.

Nejprve byla představena strategická studie o proveditelnosti Evropských platforem pro sdílení obsahu. „Naše studie definuje podmínky pro vytvoření nové Evropské platformy pro sdílení obsahu. Zároveň by měla splňovat požadavky na kvalitu obsahu a být atraktivní pro cílové publikum. „Studie zkoumá potenciální změny na zpravodajském trhu v průběhu příštích tří let na základě příspěvků zúčastněných stran. Doporučuje tři praktické způsoby sdílení obsahu,“ uvedl Jacques Bajon z partnerského konsorcia IDATE. Shrnutí studie si můžete přečíst zde.

Místopředsedkyně Komise Věra Jourová (ANO) zdůraznila snahu EU o vytvoření udržitelného mediálního prostředí: „[…] pokračujeme ve zvyšování finanční podpory i v naší práci na organizaci této podpory pod hlavičkou NEWS (NEWS jako možná zkratka pro ‚News in Europe Working Sustainably‘ nebo ‚News in Europe Working for Society‘ – pozn. red.).“

Unie dá miliony eur na podporu svobody médií. V hybridní válce ale peníze k vítězství nestačí

V Bruselu se postupně rodí plán, který má za cíl posílit ochranu evropské demokracie před hybridními hrozbami. Na starosti jej má česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO).

V souladu s tím, co prezidentka Ursula von der Leyenová uvedla v letošním projevu o stavu EU, viceprezidentka Jourová dodala: „[…] žádný novinář by neměl zemřít nebo by mu nemělo být ublíženo za vykonávání své práce“.

Maria João Rodriguesová, předsedkyně Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS), uvedla, že: „Evropa potřebuje integrovanější strategii pro mediální sektor – ekonomickou, sociální, technologickou, a to společně s regulací tzv. gatekeeprů. Strategie by mohla doprovázet další iniciativu EU, Media Freedom Act, a připravit mediální krajinu na další volby do EU.

Během panelu pro průmyslovou strategii a sdílení obsahu Roman Imielski z Gazeta Wyborcza, zdůraznil: „Pro nás v Polsku, na frontě svobody tisku, je přeshraniční spolupráce záchranným lanem. Patří sem LENA, přední evropská aliance novin. A platformy, které pomáhají sdílet obsah a data, to mohou zefektivnit, zejména pokud jde o jazyky.“ Dále dodal: „Pokud jde o nové iniciativy EU, vítáme podporu v oblasti ochrany novinářů, ale potřebujeme více než svobodu: potřebujeme udržitelné příjmy, abychom mohli platit za práci novinářů. Transformace v redakci je zásadní pro naše přežití a pro demokracii.“

Konference se poté přes přeshraniční inovační projekty přesunula k transformaci mediálního podnikání. V diskusi s nedávnými vítězi Stars4Media moderátor Stephen Fozard z WAN-IFRA (World Association of News Publishers – pozn. red.) zdůraznil potřebu udržitelnějšího programu na podporu transformace podnikání. To by umožnilo větší množství mediálních inovací, které by následně umožnily vyššímu počtu účastníků změny v redakci.

Média čelí ekonomickým potížím i tlakům na nezávislost. Na cestě z krize je podpoří evropský rozpočet

Ekonomické problémy, potlačování nezávislosti či rozjíždějící se vlak zelené a digitální transformace. To jsou výzvy, kterým dnešní evropský mediální sektor čelí. Podle EU jsou média klíčová pro fungující demokracii, a proto je ve veřejném zájmu, aby plnila svou roli.

Jak uvedla místopředsedkyně Komise Jourová: „V létě jsme zveřejnili výzvu k novinářským partnerstvím financovanou poprvé prostřednictvím programu Kreativní Evropa za 7,6 milionu eur. Pevně věříme, že spolupráce napříč zeměmi a napříč médii může přinést nové nápady a podporovat inovace. To je to, co dnes vidíme u Stars4Media.“ Na závěr své řeči zdůraznila: „Je to vynikající příprava vzhledem k tomu, že v listopadu pořádáme Evropské fórum zpravodajských médií zaměřené na průmyslovou transformaci mediálního sektoru.“

Christophe Leclercq, zakladatel médií EURACTIV a think-tanku Europe‘s MediaLab, shrnul událost následovně: „Dotace EU a regulace online trhu nemohou nařídit svobodu tisku a demokracii. Pomáhají však transformovat redakci a propagují kvalitní zpravodajství v boji proti fake news. Pokud se náš mediální sektor stane vůči americkým platformám konkurenceschopnějším, budeme moci pokračovat v přijímání novinářů.“

To podle něj odpovídá třem dnes představeným projektovým konsorciím: dvěma strategickým studiím pro přeshraniční sdílení obsahu a dat i inovacím od celkem 60 médií z projektů Stars4Media.

Tato nová událost v rámci série #Media4Europe rovněž připravuje půdu pro fórum NEWS Media, která se koná 29. listopadu. Navazuje také na iniciativu NEWS v rámci Mediálního akčního plánu Evropské komise (MAAP). Série akcí #Media4Europe pomáhá propojit jednotlivé národní vydavatele a redaktory pomocí projektů. Poslední akce #Media4Europe se konala v březnu 2021.