Národní soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ poměří pokrok měst a obcí v aplikacích inteligentních řešení

Komerční obsah

smart city

© Shutterstock / jamesteohart

Podruhé se v Česku uskuteční národní soutěž v oblasti SMART CITY – tzv. Chytrých měst. Soutěž nese název „Chytrá města pro budoucnost“ a jejím cílem je propagace a podpora využití inovativních postupů a nejmodernějších technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života ve městech a obcích. Soutěž probíhá s podporou a záštitami Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu měst a obcí a Asociace krajů České republiky. Vyhlašovatelem je Smart City Innovations Institut, z.ú.

Strategie tzv. Chytrých měst za poslední rok v České republice přinesly zásadní změnu ve vnímání fenoménu Smart City. Veřejná správa významně pokročila v realizaci využití tzv. chytrých technologií.  Starostové, úředníci i veřejnost se učí rozpoznávat přidanou hodnotu integrovaných „smart“ technologií především na spuštěných pilotních projektech. To potvrzuje i Radim Ševčík, statutární ředitel Smart City Innovations Institutu, z.ú. (SCII): „Tuzemská města bez ohledu na velikost začínají vnímat přidanou hodnotu uchopení Smart City projektů nad rámec izolovaných a často předražených projektů, typu chytrá lavička, nebo chytré odpadní koše. Pozitivní zprávou je tedy růst odborného povědomí samospráv a především sdílení kvalitní praxe a zkušeností doma a v zahraničí. Negativním faktorem bohužel stále zůstává systémové nasazení inovativních technologií především z pohledu průtahů a zbytečně dlouhých lhůt reálných implementací, často degradovaných požadavkem nejnižší ceny. Nejlepší zprávou pro česká chytrá města a tím i jejich občany je stále propracovanější harmonizace standardů v podobě metodiky Ministerstva pro místní rozvoj.“

Soutěž probíhá za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, který je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst. Městům poskytuje metodickou podporu, přehled v oblasti financování, prostor pro sdílení dobré praxe v rámci českých i zahraničních zkušeností, pořádá odborné semináře a podporuje osvětu a odbornou iniciativu ze strany dalších aktérů.

Zástupci ministerstva budou v odborné porotě klást důraz především na soulad s principy Smart Cities, které jsou obsaženy v Metodice Konceptu inteligentních měst. V rámci soutěže bude vyhlašováno také speciální ocenění – Cena ministryně pro místní rozvoj, kterou výherci převezmou z rukou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové.

„Ukazovat a sdílet dobrou praxi, inovativní přístup a chytré nápady je ve Smart Cities stěžejní. Je nutné, aby se aktéři dokázali od sebe učit a ti nejlepší byli inspirací pro ostatní, kteří se snaží pomocí konceptu Smart Cities zlepšit život v našich městech. Proto je mi ctí, že mohu předávat speciální ocenění těm, kteří se o to zasluhují a mohou být tak vzorem pro další. Zároveň mohu předeslat, že i Ministerstvo pro místní rozvoj se posouvá vpřed a plánuje aktualizovat zmiňovanou metodiku dle nejnovějších trendů tak, aby našla co možná nejširší využití mezi městy,“ říká ministryně pro místí rozvoj.

Projektů SMART CITY v českém prostředí výrazně přibývá. Z původně preferovaných oblastí dopravy a energetiky se města učí využívat mj. tzv. big data pro sofistikovanější řešení s přesahem do bezpečnosti, ochrany životního prostředí, zefektivnění výkonů úřední správy a dalších oblastí, jejichž dopady vnímají občané v reálném životě v řadě českých měst a obcí.

Podle analýz SCII budou tuzemské samosprávy v nejbližších dvou letech rozvíjet aplikace Smart Cities zejména v oblastech energetiky, mobility, dopravy, odpadového hospodářství, bezpečnosti a řízení samospráv v kombinaci s integrováním otevřených dat do městských utilit. Bude tak možné sledovat řadu nových projektů a aktivit s využitím takových postupů, které mají v konečném důsledku napomoci vylepšit kvalitu života obyvatel.

Národní soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2018“ bude i v letošním ročníku definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů.

Do soutěže se mohou zapojit kromě měst, obcí a regionů také dodavatelé chytrých projektů. Přihlašovatelé soutěží v kategoriích PROJEKT (dnešní vnímání SMART CITY), MODEL (dlouhodobé strategické modely SMART CITY), VIZE (trendy a inspirace) a OSOBNOST (charisma SMART CITY). Přihlášeny mohou být i ty záměry, které zatím nebyly realizovány.

Porota sestavená z odborníků a nejvýznamnějších stakeholders bude příští vítěze posuzovat podle základních pilířů definovaných v souvislosti s Metodikou Konceptu inteligentních měst Ministerstva pro místní rozvoj. Pilíři hodnocení budou kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázané úspory, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2018“ byla vyhlášena 1. listopadu 2017. Uzávěrka přihlášek do soutěže v kategoriích OSOBNOST a MODEL je 15. května a v kategoriích PROJEKT a IDEA 15. června 2018.  Odborná porota následně vyhodnotí vítěze. 13. června 2018 proběhne vyhlášení vítězů kategorií OSOBNOST a MODEL SMART CITY 2018 ve Španělském a Rothmayerově sále Pražského hradu za účasti ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové, a to v rámci slavnostního vyhlášení 24. ročníku žebříčku „100 nejvýznamnějších firem ČR“ pořádaném sdružením CZECH TOP 100. Výherci mají kromě zisku prestižního titulu možnost se přihlásit do světového kola soutěže THE WORLD SMART CITY AWARDS 2018. Dále získají hodnotné ceny od partnerů a kompletní (metodickou, finanční, komunikační, technologickou) podporu při zavádění SMART CITY řešení. Vítězům kategorií IDEA a PROJEKT SMART CITY 2018 bude předáno ocenění v říjnu 2018.


Veškeré propozice a pravidla soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2017“ včetně přihlášky jsou uvedeny na webový portále www.soutezchytramesta.cz.

Vyhlašovatelem soutěže je SCII /Smart City Innovations Institut z.ú./, nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří prioritních os: otevřené platformy odborníků v prostoru SMART CITY, dlouhodobé metodické standardizace principů SMART CITY na celostátní i mezinárodní úrovni a vývoj vlastních specifických produktů. Mezi ně patří především výuka a komunikace jako nezbytný podklad pro široké pochopení všech principů SMART CITY a proaktivní diskuzi se zapojením veřejnosti, SMART CITY ROAD MAPS – návrhy a implementace, transfer znalostí z globálního prostoru SMART CITY na lokální úroveň a výzkumné činnosti s vazbami na vysoké školy.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2018“ se koná pod záštitou resortu Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace krajů a Svazu měst a obcí ČR.

KONTAKT:

SCII /Smart City Innovations Institut z.ú.

Statutární ředitel:

Radim Ševčík, MBA

T:  420 739 471 046

E: sevcik@scii.cz

 

Vedoucí komunikace a PR

Mgr. Adéla Habrnalová

T:  420 724 781 024

E: habrnalova@scii.cz

W: www.smartcityinstitut.cz

W: www.soutezchytramesta.cz