Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Promoted content

© Shutterstock

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací.

V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a předseda Rady spolku Jan Stárek vyzdvihli zejména osobnost JUDr. Zdeňka Vaníčka, který stál jako spoluzakladatel u zrodu asociace v roce 1998 a až do začátku letošního roku neúnavně usiloval o rozvoj sektoru elektronických komunikací z pozice jejího dlouholetého předsedy. „Zdeněk pro asociaci a celý telekomunikační sektor za těch 20 let vykonal obrovské množství práce, které se členové asociace rozhodli mimo jiné odměnit udělením titulu doživotní čestný předseda v prosinci loňského roku,“ uvedl Miloš Koděra. Zároveň dodal, že nově zvolený předseda spolku Petr Josefi se své funkce ujme 1. dubna tohoto roku.

Jan Stárek nezapomněl zrekapitulovat zásadní úspěchy asociace a zároveň zmínit aktuální oblasti zájmu: „Jelikož pro další období neočekáváme zásadní úbytek témat, která si zaslouží naši pozornost, spíše naopak, mohu vám slíbit, že se s námi budete setkávat nad novým regulačním rámcem elektronických komunikací, při prosazování usnadňování výstavby a rozvoje sítí nové generace, nastavování pravidel přerozdělování kmitočtového spektra, či ochraně obsahu na internetu.“

Fotografie z oslavy výročí a více informací o činnosti České asociace elektronických komunikací naleznete na stránkách http://www.cacc.cz.