Výzkum a vývoj v EU a podpora českých podnikatelů

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

czechinvest

Evropská unie trvale podporuje výzkum a vývoj. Důležitým nástrojem je jí přitom tzv. Rámcový program pro výzkum a technologický vývoj, který navrhuje Evropská komise a schvaluje Rada a Evropský parlament. Právě probíhající 6. rámcový program je zaměřen na posílení vědecké kvality, konkurenceschopnosti a inovací v Evropě a má přispět k vytvoření Evropského výzkumného prostoru.

Rámcové programy trvají pět let s tím, že poslední rok jednoho a první rok následujícího rámcového programu se překrývají. První rámcový program byl zahájen v roce 1984, 6. rámcový program pokrývá období 2002 – 2006. Program je určen pro všechny právní subjekty z členských států, které provádějí základní či aplikovaný výzkum a má přispět k propojení výzkumného úsilí, kapacit a zdrojů na všech úrovních.

Účast České republiky v projektech EU je obecně mnohem nižší než účast původních zemí Unie. Jedním z důvodů menšího zájmu českých malých a středních podniků o 6. rámcový programu jsou vysoké náklady na přípravu projektů. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest proto počátkem srpna tohoto roku spustila zvláštní „Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj“, který má českým firmám usnadnit vstup na pole mezinárodní technologické spolupráce.

Podnikatelé, kteří se 6. rámcového programu EU pro výzkum a technologický vývoj zúčastní, mohou nyní získat až čtvrtmilionovou dotaci na náklady spojené s přípravou návrhu řešení projektu. O dotaci přitom mohou požádat bez ohledu na to, zda byly jejich projekty podpořeny z EU či nikoli. Musejí pouze dosáhnout bodové hranice, kterou nový program stanovuje.

Na studie proveditelnosti, mzdové a režijní náklady a výdaje za poradenství lze získat dotaci v rozsahu 50 – 75 % celkových uznatelných nákladů. Maximální výše podpory je stanovena na 250.000 Kč. Přesné vymezení podmínek „Programu podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj“ je k dispozici na internetových stránkách agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu. Žádosti o dotaci přijímají regionální kanceláře CzechInvestu.

Součástí strukturované podpory malého a středního podnikání v ČR by měla být i eliminace bariér jejich růstu a rozvoje. Podpora podnikání, to nejsou jen dotace, ale také prvky motivace. Nový program by tak měl malé a střední podnikatele přitáhnout k aktivitám v oblasti výzkumu a technologického vývoje.