Státní pomoc v letecké dopravě v EU

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Poskytování legální pomoci letecké dopravě je v EU možné. Do velké míry závisí na vynalézavosti samotných dopravců, aby podle kritérií EU vyzkoušeli všechny relevantní možnosti. Poskytování pomoci českým leteckým dopravcům z veřejných peněz je však dnes už málo pravděpodobné.

Letecká doprava je v převážné většině členských států Evropské unie hospodářsky vyspělým odvětvím, jehož postupná liberalizace byla završena v roce 1997. Tento proces vyústil ve vytvoření jednotného leteckého trhu na území EU a následně v potřebu úzkostlivě dbát na to, aby nedošlo k vytvoření nerovného konkurenčního prostředí poskytnutím státní pomoci národním subjektům.

Již v přístupových rozhovorech s Českou republikou museli naši zástupci vysvětlit záležitost československých vládních garancí při nákupu letadel v letech 1988 – 1990. V tehdejší obchodně politické situaci byla totiž státní garance nákupu letadel bezpodmínečnou podmínkou jak evropského Airbusu, tak amerického Boeingu.

Mnohé formy pomoci letecké dopravě jsou dnes v Evropské unii ale přesto povolené. Podívejme se společně, jaké to jsou.

Uživatel pomoci – letecký dopravce

Základními elementy letecké dopravy jsou letiště, služby řízení letového provozu a letečtí dopravci. Letiště a navigace tvoří infrastrukturu letecké dopravy, a proto státní investice do této infrastruktury nepodléhají kritériím EU pro státní podporu. Sleduje se však, zda letištní a navigační služby, které mají charakter přirozených monopolů, nějakým způsobem nezvýhodňují některého (zvláště národní) z dopravců.

Celá problematika státní pomoci v letecké dopravě se tak točí především kolem leteckých dopravců.

Krizový vývoj letecké dopravy v posledních letech způsobený nadbytkem kapacit, nízkou produktivitou a nedostatkem kapitálu si vynutil poskytnutí státních pomocí, sloužících restrukturalizaci leteckých podniků. Podmínkou poskytnutí takové pomoci byla záruka, že nedojde k deformaci konkurenčního prostředí. Tak postupně získaly veřejné prostředky na restrukturalizaci letecké společnosti Sabena, Iberia, Air Lingus, TAP, Air France, Olympic Airways a Alitalia.

Formy státní pomoci dopravcům

Udělení veřejné podpory leteckým dopravcům v EU je v zásadě možné dvěma způsoby:

1. Podle standardní legislativy EU, přičemž výše a trvání standardních výpomocí nejsou předem stanoveny a může o ně obvykle usilovat kterýkoli podnik s příslušnou odbornou kvalifikací. V letecké dopravě se jedná o provoz linek ve veřejném zájmu – na státní objednávku („public service obligation“ podle článku 4 nařízení 2408/92).

2. V rámci individuálních programů pomoci.

Prostředky mohou být poskytnuty jako přímá půjčka, dotace nebo ve formě kapitálové injekce či státní záruky.

Způsob a metodologie, podle které Evropská komise posuzuje možné dopady konkrétní formy státní pomoci leteckému podniku, je obsažena v informačních pokynech Evropské komise (guidelines).