Praxe ochrany duševního vlastnictví v EU

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Master isolated

Příspěvek zazněl na konferenci „Práva k duševnímu vlastnictví: klíč k inovacím a rozvoji malých a středních podniků“, která se uskutečnila 14. ledna 2009 v Praze.

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je členem Advokátní kanceláře Kříž a Bělina a odborným asistentem Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK v Praze.

Na jeho vystoupení a prezentaci se můžete podívat na stránkách konference.