Jak zvládnout čtvrtou průmyslovou revoluci

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

zdroj: shutterstock.com; autor: Olivier Le Moal

Hlavním tématem lednové konference v Davosu je čtvrtá průmyslová revoluce, tedy hlavně to, jak ji zvládnout. Jak totiž ve svém komentáři píše hlavní ekonom nezávislé skupiny pro správu aktiv GAM Holding Larry Hatheway, „nové způsoby produkce často zabíjejí staré průmyslové obory a pracovní místa dříve, než se podaří plně realizovat výhody spojené s nastupující metodou“. Je proto potřeba počítat s tím, že tzv. Průmysl 4.0 přinese i jistá rizika.

Technologické inovace už dlouho vyvolávají diametrálně odlišné reakce: pro některé nadšení z nových možností, pro jiné strach z disruptivních změn. Většina z nás si však ani neuvědomuje, co se děje. Změny bereme jako hotovou věc. Lidská vynalézavost se příliš málo doceňuje či oceňuje, zejména na finančních trzích. Investoři jsou posedlí přízemnějšími věcmi: strachem z tvrdého přistání v Číně, dozvuky prudce klesajících cen ropy nebo rizikem, že by nějaký šok mohl uvrhnout křehkou světovou ekonomiku do nové recese či deflace.

Je zřejmé, že obavy z podmínek kolem globální poptávky nejsou nepodložené – tím posledním, co dnes světová ekonomika potřebuje, je bezpochyby obnovený stres. Navzdory veškeré naší úzkosti z nadměrného dluhu a neadekvátní hospodářské politiky však při zajišťování lepší životní úrovně a investičních příležitostí není nic důležitějšího než lidská vynalézavost. Nástup nových technologií s sebou skutečně nese příslib čtvrté průmyslové revoluce, což je téma letošního Světového ekonomického fóra v Davosu.

Základem první průmyslové revoluce byl parní stroj. Vynález Jamese Watta zavedený kolem roku 1775 se stal v devatenáctém století hnacím motorem rozšíření průmyslové výroby z Anglie coby země původu do Evropy a Spojených států. Druhá průmyslová revoluce trvající od poslední třetiny devatenáctého století do vypuknutí první světové války stála na novém vývoji v oblasti elektřiny, dopravy, chemie, ocelářství a (zejména) masové produkce a spotřeby. Industrializace se rozšířila ještě dál – do Japonska po reformách Meidži a také hluboko do Ruska, které na počátku první světové války zažívalo boom. Třetí průmyslová revoluce dorazila na konci minulého století v podobě vývoje a rozšíření informačních technologií.

Příslib čtvrté průmyslové revoluce spočívá v pokrocích v oblasti robotiky, internetu věcí, velkých objemů dat, mobilní telefonie a 3D tisku. Podle jednoho odhadu by úspěšné zavedení těchto nových technologií mohlo zvýšit globální produktivitu stejně, jako ji na konci 90. let zvýšily osobní počítač a internet. Pro investory nabízí čtvrtá revoluce příležitosti k obrovským ziskům srovnatelným s těmi, jichž dosahovali jejich předchůdci. Ti, kdo si jako první osvojili technologie čtvrté generace, už dnes dosahují famózního zhodnocení.

Celý komentář naleznete na www.project-syndicate.org.