Značka „Bud“ nepatří jen Budvaru, řekli soudci

Evropský soudní dvůr se včera vyslovil v neprospěch pivovaru Budvar, který žádal, aby v Rakousku mohl značku „Bud“ používat pouze on. Budějovický Budvar se při své argumentaci opíral o mezistátní smlouvu z roku 1976, soudci ovšem řekli, že unijní právo má přednost.

Evropský soudní dvůr (ESD) v Lucemburku včera vydal stanovisko k otázkám rakouského Obchodního soudu (Handelsgericht Wien) zaměřeným na platnost bilaterální smlouvy mezi bývalou ČSSR a Rakouskem. Tato dohoda z roku 1976, která stanovuje, že „Bud“ je chráněným označením výhradně pro české produkty, není podle ESD dostatečným argumentem pro výhradní právo na užívání „Bud“ v Rakousku, protože je jí nadřazeno právo Evropských společenství.

Konkrétně se jedná o nařízení z roku 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin. Podle stanoviska ESD má toto nařízení „vyčerpávající charakter, takže brání použití režimu ochrany stanoveného v takových smlouvách mezi dvěma členskými státy, jako jsou dotčené dvoustranné smlouvy“.

„Při svém přistoupení k Evropské unii totiž Česká republika požádala o ochranu Společenství jen pro tři údaje o původu týkající se piva vyráběného ve městě České Budějovice, a sice „Budějovické pivo“, „Českobudějovické pivo“ a „Budějovický měšťanský var“,“ uvedl ve svém zdůvodnění soud s tím, že pojem „Bud“ mezi nimi není.

Budějovický Budvar se už od roku 1999 snaží dosáhnout zákazu prodeje piva značky „American Bud“ společnosti Anheuser-Busch (loni ji převzala belgická skupina InBev) v Rakousku právě s poukazem na rakousko-českou mezistátní dohodu. Rakouský Obchodní soud se kvůli tomuto sporu sám obrátil na ESD s žádostí o radu.

I když je rozsudek pro Budějovický Budvar zjevně nepříznivou zprávou, společnost se na něm snaží hledat také pozitiva: „Stanovisko je pro Budějovický Budvar příznivé v tom, že rakouský soud má také pomocí ankety mezi českými spotřebiteli znovu prověřit, zda pojem „Bud“ může být považován za prostý údaj o zeměpisném původu,“ dočteme se v jeho tiskové zprávě.

Pokud by se totiž jednalo o „prostý údaj o zeměpisném původu“ a ne o „označení původu“ podle zmíněného unijního nařízení, mohl by se Budvar i nadále domáhat platnosti mezistátní smlouvy. Rakouský soud se ovšem zatím klonil spíš k druhé možnosti.

Petr Samec, tiskový mluvčí Budějovického Budvaru, uvedl, že teď nezbývá než vyčkat na jeho rozhodnutí, které se bude týkat jen Rakouska a ne sporů v dalších státech. „Předmětný soudní spor se týká výhradně označení „BUD“ a jeho používání na území Rakouska. Nemá žádný vliv na ostatní ochranné známky vlastněné Budějovickým Budvarem v dalších zemích. Stanovisko ESD se nyní vrací k rakouskému Obchodnímu soudu, který je vezme v úvahu při svém dalším rozhodování,“ říká Samec.

Budějovický Budvar vede podle informací ČTK v současné době spory o své ochranné známky a další označení (má jich dohromady registrováno 380 ve více než 100 zemích) v celkem 110 soudních sporech a správních řízeních po celém světě. Spory mezi americkou společností Anheuser-Busch a Budějovickým Budvarem trvají již více než sto let.