Zkomplikuje Soudní dvůr patentu EU život?

Spravedlnost socha

Do debaty o zavedení jednotného patentu EU, která v Evropě probíhá již několik let, se zapojil další účastník – Evropský soudní dvůr. Právní analýza generální advokátky Juliane Kokott ale naznačuje, že soud nebude v žádném případě lehkým soupeřem – dosavadní návrhy na podobu patentu totiž podle ní odporují právnímu řádu EU.

O zavedení tzv. patentu Společenství, který však Lisabonská smlouva přejmenovala na patent EU, Unie usiluje již několik let, avšak zatím bez větších úspěchů. Belgie, která se ujala předsednictví EU na začátku léta, slíbila, že udělá vše pro to, aby se celounijní debata o patentu během následujících šesti měsíců, kdy ona bude stát v čele EU, konečně někam posunula.

To však nemusí být vůbec jednoduché, ba naopak – celý proces se může ještě více protáhnout. Kartami totiž pořádně zamíchalo zveřejnění nezávazného stanoviska generální advokátky Evropského soudního dvora (ESD) Juliane Kokott, v němž se uvádí, že dosavadní návrhy na podobu jednotného patentu nejsou v souladu s evropským právem.

Zpochybněna je pak především nedávná snaha Evropské komise odstranit největší překážky, které realizaci jednotné patentové ochrany na unijní úrovni brání. Kromě právních a byrokratických komplikací se k nim řadí hlavně jazyková otázka a s ní spojené vysoké náklady na překladatelské služby.

Překlad veškeré doprovodné technické dokumentace k vynálezu je totiž povinný a musí být proveden do všech oficiálních úředních jazyků EU, kterých je 23. Není třeba dodávat, že náklady na něj nese přihlašovatel vynálezu. Eurokomisař pro vnitřní trh Michel Barnier proto na začátku července přišel s konkrétními návrhy, jak celý byrokratický proces zjednodušit a zlevnit (více informací viz EurActiv 2.7.2010).

Jelikož si jeho návrh nezískal mezi některými členskými státy přílišné sympatie, byl do diskuse Radou EU přizván Evropský soudní dvůr. Jeho úkolem je posoudit, zda myšlenka jednotného patentu EU v podobě, v jaké je navrhován, jde ruku v ruce s právem EU.

Generální advokátka, jejíž stanovisko slouží soudcům ESD jako nezávazná právní analýza (která je při vynesení rozsudku může a nemusí inspirovat), prozradila, že konečné rozhodnutí z Lucemburku zazní ke konci tohoto roku.

Inovační strategie v ohrožení?

Nicméně, zveřejnění stanoviska tak jako tak přichází podle řady komentátorů v nejméně vhodnou dobu. Moderní jednotný patent je totiž jednou z vlajkových lodí nové inovační strategie, kterou bude Evropská komise prezentovat příští měsíc.

Pokud Evropský soudní dvůr půjde ve stopách své generální advokátky a patent koncem roku smete ze stolu, v Bruselu bude pěkně horko.

Mluvčí Komise se zatím nechtěl k situaci blíže vyjadřovat a novinářům pouze sdělil, že stanovisko se zatím podrobně studuje.

Jak to vypadá dnes?

Současná praxe se má tak, že mezinárodní ani evropský patent v pravém slova smyslu neexistují. Platí tedy, že například žadatel o patent, který pochází z České republiky, podá mezinárodní přihlášku, která mu zaručí ochranu v signatářských zemích. Jestli patent získá, ale rozhodne každá země samostatně.  

Udělování tzv. evropských patentů náleží Evropskému patentovému úřadu, který sídlí v německém Mnichově. Získat tento patent také není jednoduché a je se třeba navíc vybavit značnou dávkou trpělivosti. Přihlašovatele totiž čeká série obhajob na národních úřadech všech zemí, kde má být jeho vynález průmyslově chráněn (podrobněji EurActiv 15.1.2010).