Země EU se mají shodnout na pozici k tabákové směrnici, ČR je mezi odpůrci

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: kai4107

Zítra (21. června) by mělo být jasno v tom, jaký postoj zaujmou členské státy k návrhu tabákové směrnice. O regulaci tento týden jednal také Evropský parlament. ČR patří mezi odpůrce směrnice. Netýká se to ovšem ministerstva zdravotnictví, které se v poslední době neúspěšně pokoušelo českou pozici alespoň částečně změnit.

Jedna z fází projednávání revize evropské směrnice o tabákových výrobcích se blíží ke svému vrcholu. Již brzy by mělo být jasněji v tom, jaký postoj budou k nové legislativě zastávat europoslanci i členské státy EU.

Tento týden své stanovisko k návrhu legislativy přijalo pět výborů Evropského parlamentu, které mají ke směrnici co říci. Za tři týdny budou o zprávě ke směrnici hlasovat europoslanci ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), který za návrh v Parlamentu odpovídá.

Zítra se navíc v Lucemburku schází Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Ministři zdravotnictví členských zemí by se tam měli dohodnout na tzv. obecném přístupu, který společně k tabákové směrnici zaujmou.

Dotažení této fáze projednávání směrnice je jednou z priorit irského předsednictví v Radě EU. To bude už od 1. července vystřídáno předsednictvím Litvy. Litevskému předsednictví by díky dosažení obecného přístupu mělo být umožněno zahájit jednání o směrnici s Evropským parlamentem.

Irsko si ve své domácí politice zakládá na boji proti kouření, a proto v EU patří mezi hlavní zastánce návrhu Evropské komise (EurActiv 30.5.2013). Pro jednání členských zemí připravilo návrh, který je v jistém smyslu kompromisní. Zatímco Komise například navrhuje, aby zdravotní varování na krabičkách cigaret zabírala 75 % plochy, irské předsednictví navrhuje, aby byla tato plocha stanovena na 70 %.

Revizi tabákové směrnice připravilo Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele a Komise ji představila v prosinci.

Mezi její hlavní body patří zákaz ochucených cigaret a slim cigaret, zvětšení zdravotních varování na obalech a zavedení varovných obrázků. Kromě toho, že cílem nové regulace má být lepší fungování vnitřního trhu EU, exekutiva si od směrnice slibuje především snížení počtu kuřáků, a to hlavně mezi mladými lidmi (přehled hlavních bodů směrnice a další souvislosti naleznete v Links Dossier).

Komise by ráda, aby členské státy a europoslanci schválili návrh směrnice ještě v letošním roce. Časový tlak způsobují především blížící se volby do Evropského parlamentu, které jsou naplánovány na květen 2014.

Nebezpečný návrh

Jak projednávání směrnice postupuje, stupňuje se také aktivita lobbistických a zájmových skupin na obou stranách.

Již v minulém článku EurActiv zmiňoval výhrady, které má k návrhu revize Evropské sdružení zaměstnavatelských svazů BusinessEurope. Svou pozici vyjádřila také Evropská asociace obchodních a průmyslových komor Eurochambres, která má obavy z některých negativních efektů, které by mohlo přijetí směrnice přinést.

„Návrh přináší různé negativní následky, například v oblasti ochrany duševního vlastnictví, může způsobit nárůst nelegálního obchodu zejména na východní hranici EU a také významnou ztrátu pracovních míst,“ píše Eurochambres. Návrh prý také zasahuje do národních kompetencí v oblasti veřejného zdraví a porušuje princip subsidiarity.

To je ostatně stručné shrnutí názoru velké části odpůrců směrnice. Ti jsou třeba přesvědčeni, že pokud evropské státy zavedou větší zdravotní varování, dojde tím k poškození vlastníků ochranných známek a navíc se tím uvolní ruce padělatelům. Pokud spolu nebudou jednotliví výrobci soutěžit prostřednictvím značek, povede to prý navíc ke zvýšení cenové konkurence, a tedy ke zlevňování cigaret i dalších tabákových výrobků. Paradoxně by tak prý mohlo začít kouřit více lidí (EurActiv 11.4.2013).

Eurochambres i další kritici dále upozorňují na to, že směrnice by se mohla stát „nebezpečným precedentem“. Regulaci tabákových výrobků by podle nich totiž měly mít na starosti jednotlivé členské státy, a ne Evropská unie (EurActiv 8.3.2013). Pokud bude směrnice přijata, Komise by se prý mohla zaměřit i na regulaci dalších potravinářských výrobků, které mohou být považovány za „nezdravé“ (tímto tématem se EurActiv podrobněji zabýval v jednom ze svých minulých článků).

Podobné výhrady vyjádřila ve své rámcové pozici také česká vláda, v níž má tabákovou směrnici na starost ministerstvo zemědělství (MZe), a s tímto postojem souhlasí třeba i český Svaz průmyslu a dopravy nebo Potravinářská komora ČR (EurActiv 29.3.2013).

Dobrý návrh

Na druhé straně pak stojí zdravotnické a nevládní organizace, které návrh Komise rozhodně podporují.  Devět evropských organizací zaměřujících se na veřejné zdraví podepsalo tento týden společné prohlášení, ve kterém požadují, aby byla směrnice co nejrychleji přijata.

„Evropa platí vysokou cenu za svůj pomalý postup vůči tabáku, a to jak v ekonomickém smyslu, tak z hlediska zdraví evropských občanů. Odhadované roční náklady tabáku na evropskou ekonomiku představují asi 4,6 % evropského HDP,“ tvrdí.

„Tabák není jen otázkou životního stylu dospělých – více než dvě třetiny evropských kuřáků začíná ještě před dosažením osmnácti let života. Pravda je taková, že tabák je smrtící, návykový produkt, který zabíjí polovinu svých uživatelů, a to při užívání za účelem, pro jaký byl určen,“ dodávají organizace.

Návrh směrnice proto vítají, protože podle nich pomůže snížit atraktivitu tabákových výrobků, a to hlavně pro mladé lidi.

Prohlášení podepsala mimo jiné Evropská aliance veřejného zdraví (EPHA), jež sdružuje řadu evropských neziskovek, které se zaměřují na oblasti zdraví. Ta ve svém position paperu mimo jiné připomíná, že návrhy opatření ve směrnici vycházejí také z doporučení Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC), kterou EU podepsala.

Podpoří Německo směrnici?

Jak již bylo zmíněno, Česká republika se staví na stranu odpůrců směrnice. V tom má podporu ostatních zemí Visegrádské čtyřky a také Rumunska, Bulharska a Slovinska. Jsou to země, ve kterých se buď pěstuje tabák, nebo se tam vyrábějí tabákové produkty.

„Trh s tabákem je pro skupinu zúčastněných států velmi důležitý, a proto musíme aktivně vstupovat do jednání o tabákové směrnici, která se projednává na evropské úrovni,“ řekla náměstkyně českého ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková na jednání v polském Krakově, kde zmíněné země před měsícem přijaly k tabákové směrnici společnou deklaraci.

V této deklaraci země V4+3 požadují, aby z návrhu směrnice zmizel zákaz ochucených cigaret a slim cigaret a aby se zdravotní varování nezvětšovala oproti aktuálnímu stavu. Žádají také zavedení nástrojů, které by podpořily pěstitele tabáku, jež by byli novou regulací zasaženi.

O osud svých zemědělců se obává také Řecko, které patří mezi nejhlasitější odpůrce směrnice. Přidávají se k němu i představitelé Španělska nebo Kypru. Mezi kritiky patří i Dánsko nebo Švédsko.

Mezi nerozhodnuté státy dlouho patřila největší evropská ekonomika, Německo. Podle informací polského deníku Rzeczpospolita ze začátku června polská vláda doufá, že Berlín své středoevropské sousedy v odporu proti tabákové směrnici podpoří. Německá média však tento týden přinesla zprávu, že spolková vláda se rozhodla návrh směrnice podpořit.

Dlouhodobě patří mezi zastánce směrnice například Francie, Belgie a zmíněné Irsko. To se ostatně jako první evropská země rozhodlo, že v budoucnu na svém území zavede jednotná balení cigaret, a začalo už k tomu podnikat potřebné legislativní kroky.

Spor ve vládě

Ačkoliv se zítřejší zasedání Rady zaměřuje na oblast veřejného zdraví, Českou republiku na něm bude zastupovat ministerstvo zemědělství. Podle informací EurActivu přitom mezi rezortem ministra Petra Bendla (ODS) a ministerstvem zdravotnictví (MZd) pod vedením Leoše Hegera (TOP09) probíhá dlouhodobý kompetenční spor.

Podle tiskového mluvčího Jana Žáčka se jednání Rady EPSCO zúčastní zástupce rezortu zemědělství proto, že toto ministerstvo je v ČR hlavním gestorem dané problematiky, jak bylo zmíněno.

V rámci jednání vlády v polovině minulého týdne podle něj byla schválena kompromisní pozice pro jednání Výboru stálých zástupců, který v pátek připravil mandát pro plánované zasedání Rady. „Z tohoto pohledu je v současné době pozice ČR jedna. Proto je udělení gesce ministerstvu zemědělství nebo ministerstvu zdravotnictví bezpředmětné, rozhodující je pozice České republiky,“ sdělil redakci.

Zdá se však, že situace není tak jednoduchá. „Ve všech ostatních členských státech EU je gesce k návrhu směrnice v rukou ministerstev zdravotnictví,“ řekla redakci mluvčí MZd Viktorie Plívová. Proto i český rezort zdravotnictví usiloval o to, aby mu byla gesce nad návrhem přidělena. To se ovšem nestalo. Podle ministra Bendla spadá v Česku oblast tabáku podle rozdělení kompetencí tradičně do rukou rezortu zemědělství, jak v minulosti sdělil médiím.

„Ministerstvo zdravotnictví od začátku diskuzí o definování národní pozice prosazovalo větší důraz na ochranu veřejného zdraví a podporovalo řadu opatření uvedených v návrhu Komise,“ uvedla Plívová. Protože rámcová pozice české vlády nestanoví postoj České republiky v detailnějších věcech, usilovalo prý MZd v průběhu projednávání návrhu v Bruselu alespoň o prosazení svých pozic při přípravě instrukcí na jednotlivá jednání pracovní skupiny Rady.

Řada těchto pozic však byla v rozporu s pozicemi ministerstva zemědělství, a proto ministr Heger minulý týden vyvolal řešení těchto sporných bodů na jednání vlády. Kabinet však většinou hlasů podpořil pozici hlavního gestora.

Ke sporným otázkám prý patřila především úprava pravidel pro nové kategorie tabákových výrobků. Na ty se mají podle návrhu vztahovat stejná opatření jako na existující produkty. Tabákové firmy si stěžují, že takový systém znesnadňuje novým výrobků cestu na trh. Rozvoj těchto produktů je prý přitom žádoucí, protože některé z nich by mohly představovat méně škodlivou alternativu k tradičním tabákovým výrobkům. Pokud by se na ně měly vztahovat všechny předpisy směrnice, výrobci by se však na obalech nesměli na sníženou škodlivost vůbec odkazovat.

Podle pozice české vlády by tabákové společnosti měly mít možnost na nižší škodlivost výrobků poukazovat, pokud by byla vědecky dokázána. „Opačný postup by mohl EU připravit o cenné příležitosti v oblasti výzkumu, vývoji a inovací, ze kterých by ekonomicky profitovaly země mimo Evropu, jež následně mohou díky pokračující liberalizaci obchodu tyto výrobky do EU dovážet,“ tvrdí vláda.

„Ministerstvo zdravotnictví s tím zásadně nesouhlasí. Vychází z filozofie, že žádný tabákový výrobek není méně škodlivý než jiný. Toto označování je ve stávající směrnici zakázáno a ministerstvo nechtělo tento právní stav měnit,“ řekla Plívová.

Dalším sporným bodem pak prý byla otázka velikosti kombinovaného zdravotního varování, stanovení velikosti krabičky cigaret a umístění zdravotního varování.

Ministr Heger se vzhledem k těmto sporům před nadcházející Radou obrátil na irského ministra zdravotnictví Jamese Reillyho, který bude jednání předsedat, aby ho o situaci v České republice informoval. Upozornil ho také, že jeho rezort v současné době usiluje o prosazení návrhu na zákaz kouření ve stravovacích zařízeních a další opatření pro ochranu před tabákovým kouřem.