Zelené inovace na LOH: brouci ve střeše a elektřina z chodníku

LOH v Londýně 2012 - olympijský stadion; zdroj: WikimediaCommons.org; autor: EG Focus

Organizátoři letní olympiády v Londýně kladli při přípravě velký důraz na ochranu životního prostředí a zelenou filozofii. Původně měli v plánu vyrobit 20 % elektřiny potřebné pro hry z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k řadě komplikací jejich prvotní plány ztroskotaly, podařilo se jim ale využít řadu zajímavých zelených inovací.

Organizační výbor letních olympijských her v Londýně měl původně v plánu vyrábět 20 % elektřiny potřebné pro olympijský park z nových lokálních obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Jedním z projektů, který měl pomoci zajistit splnění tohoto cíle, byla výstavba větrné turbíny o výkonu 2 MW. Ročně měla ušetřit asi 1.000 tun uhlíkových emisí. Ačkoliv byl již v roce 2008 vybrán pozemek, na kterém měla stát, i firma, která ji měla vybudovat, nakonec se turbínu nepodařilo postavit.

Důvodem proto byly mimo jiné námitky sportovní federace, která se obávala, že rotující vrtule budou rozptylovat závodící atlety. Následovaly také spory s majitelem vybraného pozemku a objevily se i obavy z možného pádu ledových úlomků z turbín.

Olympijský úřad pro zásobování (ODA) nechal vypracovat studie, které podobná očekávání vyvrátily. Preferovaný dodavatel se ale nakonec z projektu stáhnul s odůvodněním, že jakýkoliv incident by příliš poškodil jeho pověst.

V době hledání nového dodavatele pak vstoupila v platnost evropská směrnice o strojních zařízeních, podle které byla většina výtahů používaných při práci na turbíně nevyhovující. V nově vyhlášeném tendru již žádná společnost neprojevila o stavbu zájem.

Součástí původního projektu bylo i integrování různých systémů OZE do výstavby nových olympijských staveb. Organizátoři však narazili na fixní ceny kontraktů pro design a výstavbu. Proto se spokojili s využitím kotlů na biomasu, sedmi malými vertikálními větrnými turbínami s výkonem 5kW pro osvětlení olympijských zahrad a 106 fotovoltaickými panely využitými pro osvětlení olympijského parku.

Hotel pro brouky

V roce 2011 pak snížili cíl pro podíl OZE na dodávkách elektřiny na 9 % a rozhodli se přistoupit k alternativám, které by pomohly kompenzovat ztrátu plánovaného zdroje a zajistit snížení množství vypuštěných emisí.

Vznikl proto projekt energetické renovace 2.800 domů a 12 škol ve východním Londýně. ODA se také rozhodl pro dodatečnou instalaci solárních panelů, které se staly komerčně atraktivnějšími díky zavedení výkupních cen na solární elektřinu.

Fotovoltaické panely byly nainstalovány například na střechu hlavního tiskového centra. Ta je navíc zajímavá tím, že se v ní nachází tzv. hotel pro hmyz (bug hotel). Panely totiž prý mohou poskytnout útočiště různým živočišným druhům, mikroklimatický efekt zase může zlepšit efektivitu zařízení. Zároveň tak dochází ke snižování emisí pocházejících z budovy a k podpoře místní biodiverzity.

Průkopnický je projekt dočasného chodníku, který vede od stanice metra West Ham k olympijskému parku. Je do něj totiž zabudováno 12 dlaždic, které při každém došlapu mění kinetickou energii na elektřinu. Při 12 milionech kroků jsou schopné vyprodukovat asi 20 kW elektřiny, se kterou by bylo možné za hodinu nabít 10.000 mobilních telefonů.

Vzniklá energie se využívá pro osvětlení chodníku, její nadbytek se pak ukládá v baterii dlaždice. Objem vygenerované energie je možné sledovat i online.