Zelení varují před obratem v dopravní politice

Skupina nevládních organizací z oblasti životního prostředí varuje, že nová evropská dopravní politika může ohrozit opatření, ke kterým se EU zavázala v oblastech ochrany lidského zdraví, energie a klimatických změn.

Souvislosti:

Klíčovým prvkem Bílé knihy o dopravní politice, která byla vydaná v roce 2001, bylo přesunout část nákladní dopravy ze silnic a využít “zelenějších” způsobů dopravy: železnice, námořní dopravy a říční dopravy a vyhnout se tak přetížení silniční sítě. Dalším z cílů bylo přehodnotit systém zdanění silnic tak, aby odráželo důsledky lidského chování včetně dopravních nehod a znečišťování životního prostředí.

I přesto zůstávají dodnes silnice nejoblíbenějším a nejefektivnějším dopravním prostředkem a v budoucích letech se očekává nárůst jejich množství. Podle Komise lze do roku 2010 počítat s nárůstem nákladní automobilové dopravy až o 50%. S tím ale rostou také nároky na životní prostředí. Komise uvádí, že v současné době lze přičíst silniční dopravě až 84% emisí oxidu uhličitého v celém dopravním sektoru.

Témata:

“Zelená desítka”, sdružení nevládních organizací, zaslala předsedovi evropské komise José Manuelu Barrosovi dopis, v němž vyjadřuje své znepokojení nad směrem, kterým se Komise ubírá ve své revizi Bílé knihy o dopravní politice.

“Zdá se, že základním předpokladem nového směřování je, že mobilita by měla být podporována tak, aby se vytvořily lepší podmínky pro růst a zaměstnanost,” píše Zelená desítka.

Sdružení tvrdí, že takový posun v politice je v přímém konfliktu s několika politikami, jako například Strategií pro udržitelný rozvoj v EU a dalšími politikami v oblasti energie, klimatických změn, zdravotnictví, udržitelného využití přírodních zdrojů a ochraně biodiverzity.

Stanoviska:

Silniční lobby poukazuje na trend, který chápe jako “znepokojivý pokles v investicích do silniční infrastruktury”. Podle Evropské silniční federace (ERF) by pokles ve financování silničních projektů “ohrozil náš model blahobytu, který je založen na bezpečné a efektivní individuální mobilitě.”

Železniční odvětví také vyjadřuje své zklamání nad poklesem investic pro projekt Transevropských dopravních sítí tak, jak jsou nastíněny ve finančním plánu EU pro léta 2007-2013.

V nadcházejícím rozpočtovém období (2007-2013) si bude EU muset vystačit s prudce sníženými prostředky na financování mezinárodních dopravních projektů. Komise navrhla pro tyto projekty 20.35 miliard eur, ale čelní představitelé členských států navrhli v prosinci loňského roku snížit toto číslo na zhruba 6 miliard eur.

Po dohodě na půdě Evropského parlamentu toto číslo mírně vzrostlo na 7,2 miliardy pro projekty v oblasti výstavby infrastruktury jak v dopravě, tak v energetice. Celkové náklady osmnácti prioritních dopravních projektů tvoří přitom podle dopravního výboru EP v současné době 159 miliard eur.

Další kroky:

Revize Bílé knihy dopravní politiky měla být dokončena v dubnu, ale byla odložena až na druhou polovinu června.