MZ: Zákon o regulaci reklamy je pro nás zásadní jako celek

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Stuart Miles

Počítáme s tím, že kritizovaný zákaz návštěv farmaceutických zástupců v ordinačních hodinách lékařů by se mohl z novely zákona vypustit, říká o nové úpravě regulace reklamy ministerstvo zdravotnictví. Novela je prý jako celek zásadní pro boj s korupcí ve zdravotnictví a zbytečným užíváním léků, proto ministerstvo chce, aby Parlamentem prošla hladce.

Omezit prostor pro korupci a neetické jednání ve zdravotnictví. To hlavním účelem novely zákona o regulaci reklamy, kterou letos v létě připravilo ministerstvo zdravotnictví. Nová úprava již prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně, dnes (27. listopadu) se jí bude na svém zasedání věnovat poslanecký výbor pro zdravotnictví.

Jedním z nejdiskutovanějších bodů novely se stal zákaz návštěv obchodních zástupců farmaceutických firem v ordinační době lékařů. Toto opatření vzbudilo kritiku ze strany farmaceutických společností i některých doktorů. Postavila se proti němu také řada zákonodárců (EurActiv 25.10.2012).

Podle ministerstva zdravotnictví má nová legislativa zkrátit čekací dobu v ordinacích a zamezit zbytečnému předepisování léků.

„Inspirovali jsme se slovenskou právní úpravou, která je obdobná. Návrh byl podán proto, že ordinační hodiny by skutečně měly být primárně využívány pro léčbu pacientů,“ řekl EurActivu náměstek pro legislativu a právo Martin Plíšek. Zároveň by prý mohlo opatření zúžit prostor pro korupční jednání.  

Podle kritiků jde však o přílišný zásah do podnikání soukromých firem, který navíc bude mít malý dopad, protože nikdo nebude moci dodržování předpisu kontrolovat. Farmaceutické firmy také upozornily, že se může jednat o diskriminaci, protože styk lékařů se zástupci jiných než farmaceutických společností zákon neupravuje (viz také rozhovor).

„Zákon v současné době cílí na výrobce léčiv a jejich reprezentanty. Prozatím nepočítáme s rozšířením na výrobce zdravotnické techniky, materiálů a zdravotnických prostředků. To by mělo být až součástí připravovaného zákona o zdravotních prostředcích,“ sdělil redakci Plíšek.  

Usnadnit projednání

Podle předběžných informací projde úprava zákona v poslaneckém výboru změnami.  „Jedinou možností bude zákon upravit,“ uvedl předseda výboru a sněmovní zpravodaj k zákonu Boris Šťastný (ODS) ještě v době, kdy zákon čekal na první čtení ve Sněmovně.

„Vnímáme kritické názory, a pokud budou tyto hlasy převažovat, jsme připraveni na vypuštění tohoto opatření z novely zákona,“ řekl náměstek Plíšek. Ministerstvo chce totiž usnadnit projednání nové podoby zákona, která podle jeho názoru obsahuje daleko důležitější úpravy než je zákaz návštěv farmaceutických zástupců v ordinačních hodinách.  

„Není to nejzásadnější opatření v novele zákona. Novela zpřísňuje i pravidla pro vzdělávací akce lékařů, takzvanou kongresovou turistiku, řeší otázku reklamy na potravinové doplňky a také sankce za protiprávní jednání. Proto chceme, aby Parlamentem jako celek prošla,“ dodal.

Právě tzv. kongresová turistika je vnímána jako oblast, která nabízí velký prostor pro korupční jednání ve zdravotnictví. Kongresové akce pro zdravotnické odborníky totiž odborné společnosti často pořádají v atraktivních lokalitách, čímž nutně vzniká pocit závazku, uvádí se v důvodové zprávě k novele.

Zákon by měl dále přinést například zákaz reklamy na humánní léčiva ve formě soutěží, které spočívají v množství nakoupených léčivých přípravků. Zpřesňuje také zákaz bonusů v souvislosti s výdejem léčiv na předpis hrazených z veřejného zdravotního pojištění.