Zabezpečování 5G sítí v některých státech pokulhává. Česko své povinnosti v oblasti 5G plní částečně

© Pixabay

Země EU postupují v zabezpečování telekomunikačních sítí nové generace odlišnou rychlostí, a odchylují se tak od požadavků Evropské komise. Upozornil na to Evropský účetní dvůr.

Unijní auditoři se letos chtějí podrobně podívat na bezpečnost sítí páté generace (5G).

Na základě doporučení Komise měly členské státy mimo jiné posoudit rizikovost poskytovatelů telekomunikačních sítí a včas vyloučit ty, kteří by mohli představovat pro zemi nebezpečí.

Komise upozornila „zvláště na hrozbu kybernetických útoků ze strany neunijních zemí“., čímž nepřímo odkázala na čínské společnost Huawei a ZTE.

„Několik členských států si je vědomo, že určité třetí země představují vážnou kybernetickou hrozbu pro jejich národní zájmy. Vycházejí zejména z dosavadní praxe či existence obranného kybernetického programu určité třetí země, který je namířen proti členovi EU,“ upřesnil materiál Komise.

Komise již minulý rok ve své červencové zprávě o postupu vybízela členské státy ke krokům, kterými by co nejdříve zmírnily rizika sítí páté generace, jež mohou přijít od některých poskytovatelů.

Pavel Telička: Kyberútoky mohou ohrozit tisíce životů. Přenechat 5G síť firmě Huawei je obrovsky nezodpovědné

S místopředsedou Evropského parlamentu Pavlem Teličkou (ALDE) redakce mluvila mimo jiné o tom, jak bude vypadat kampaň před evropskými volbami nebo proč by politici neměli zpochybňovat varování NÚKIB. S čím půjde hnutí Hlas do voleb? A proč mu nevadí více antievropských poslanců?

Odlišný postup členských států

K harmonizaci bezpečnostních standardů napříč Unií tak zatím nedošlo. Upozornil na to na počátku ledna Paolo Pesce, jeden z členů týmu Evropského účetního dvora, který se podílí na celoročním přezkumu situace v této oblasti.

Kromě toho, že auditoři již potvrdili odlišný přístup členských států k zabezpečení 5G sítí, upozornili také na rozdíly v národních harmonogramech, které vymezují časový plán pro zavádění nových technologií na svém území.

„Členské státy sice začaly zavádět nezbytná bezpečnostní opatření, která mají zmírnit rizika telekomunikačních sítí. Z informací, které jsme zatím sesbírali, nicméně vyplývá, že státy postupují různou rychlostí,“ upřesnil Pesce.

Podle Annemie Turtelboomové, která celý výzkumný tým účetního dvora vede, dodala, že zpráva bude mimo jiné sledovat kompromisy, k nimž státy musely při zabezpečení a rozvoji 5G sítí přistoupit.

Přidělování frekvencí zatím drhne

Zabezpečení není jedinou oblastí, ve které řada států s ohledem na zavádění 5G sítí zaostává. Na základě směrnice o kodexu pro elektronické komunikace z roku 2018 měly členské státy povinnost přidělit spektrum 5G pro pásmo 700 MHz do 30. června 2020. Pro pásma 3,6 GHz a 26 GHz tak měly učinit do 31. prosince 2020.

Evropská komise však serveru EURACTIV.com potvrdila, že řada zemí nestihla implementovat evropskou legislativu týkající se přidělení frekvencí sítí 5G včas. Unijní předpisy měly být do vnitrostátních právních řádů převedeny do konce roku 2020. Týká se to částečně i České republiky.

Do poloviny prosince přidělily členské státy, včetně Velké Británie, v průměru pouze 36,1 procent hlavních pásem 5G.

„Koronavirová krize sice posílila důležitost elektronických komunikací pro občany i podniky. Omezila však možnost včas připravit autorizační procesy. Některé členské státy se proto musely smířit s tím, že jejich národní aukční procedury budou mít zpoždění,“ vysvětlil mluvčí Komise.

„Komise bude situaci nadále podrobně sledovat a zohlední veškeré překážky, s nimiž se členské státy potýkají, a které mají zvláště negativní dopad na současný stav veřejného zdraví.“

Pří budování 5G sítí nepodceňujte bezpečnostní rizika, varuje Komise členské státy

Země EU by neměly pustit firmy považované za bezpečnostní riziko k budování citlivých částí komunikačních sítí 5G. Uvedla to Evropská komise v dnes vydaném doporučení, které nechává rozhodnutí ohledně rizikových firem na členských státech, zároveň však vyzývá k jednotnému postupu.

Postup Česka

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) potvrdilo serveru EURACTIV.cz, že návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a který přenáší unijní požadavky do národního právního řádu, byl Poslanecké sněmovně vládou předložen v polovině listopadu loňského roku.

Ve stejnou dobu však zároveň proběhly aukce kmitočtových pásem pro budoucí sítě 5. generace.

„V pásmu 700 MHz získala společnost O2 Czech Republic a.s. blok o velikosti 2×10 MHz, spojený se závazkem národního roamingu a PPDR služeb pro krizové a bezpečnostní složky státu. Další bloky v pásmu 700 MHz získaly společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.,“ uvedlo na dotaz redakce MPO.

„V pásmu 3400-3600 MHz získaly bloky o velikosti 20 MHz spojené se závazkem pronájmu kmitočtů pro podporu Průmyslu 4.0 společnosti O2 Czech Republic a.s. a CentroNet, a.s. Dalšími úspěšnými uchazeči v tomto pásmu byly společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a Nordic Telecom 5G a.s.,“ dodala mluvčí MPO Miluše Trefancová.

EU dál opatrně prohlubuje bezpečnostní spolupráci, pro ČR to může být přínosné

Se strategiemi Evropské komise se v poslední době „roztrhl pytel“. Minulý týden přistála na stole tzv. strategie bezpečnostní unie EU, která má za cíl zefektivnit společný boj proti kybernetickým hrozbám, obchodu s lidmi nebo terorismu.

V případě pásma 1-26 GHz se zatím provádí přípravné práce, protože na trhu dosud není v tomto úseku o zařízení 5G dostatečná nabídka ani poptávka.

„K upřesnění podmínek pro komerční využití přistoupí ČTÚ (Český telekomunikační úřad) na základě poznatků z experimentálního využití pásma, optimalizace plánovacích mechanismů a výsledku projednávání návrhů evropských technicko–regulačních opatření k zajištění vzájemné koexistence sítí. Vývoj v uvedených oblastech ČTÚ sleduje a vyhodnotí v závěru 1. pololetí 2021,“ upřesnila Trefancová.

Co se týče zabezpečení, společnost O2, která již loni začala v některých českých městech zavádět 5G sítě, zdůrazňuje, že dodržuje všechna bezpečnostní opatření a odkazuje přitom na vědecké poznatky, že 5G sítě nemusí představovat výraznou hrozbu. Sama navíc v médiích již několikrát zdůraznila, že posuzuje rizika zavádění nových sítí odpovědně a vybírá si z více dodavatelů.

The Capitals: Italský bezpečností výbor varuje před čínskými společnostmi Huawei a ZTE

The Capitals přináší denní přehled zpráv z evropských metropolí.

Koronavirová překážka není jedinou

Ukazuje se totiž, že zdržení v zavádění 5G sítí není způsobeno jen pandemií koronaviru, ale také bezpečnostními riziky při uzavírání smluv s různými dodavateli.

Švédsko například nedávno muselo odložit aukce svých pásem 3,4–3,6 GHz a 3,6–3,8 GHz poté, co místní telekomunikační regulační orgány (PTS) zakázaly používání zařízení od čínských firem Huawei a ZTE.

Společnost Huawei se proti tomu na počátku ledna odvolala k nejvyššímu správnímu soudu, ten ale odvolání v polovině měsíce zamítl.

A není to jediný případ. Podobně postupovaly i úřady v jiných zemích EU.

V České republice varoval před využíváním technologií od Huawei a ZTE při budování kritické infrastruktury Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) již na konci roku 2018, kdy se začaly rozvíjet první technologie 5G. Podle tehdejšího vyjádření NÚKIB představují obě čínské firmy pro zemi bezpečnostní riziko. V reakci na to začaly některé tuzemské úřady omezovat používání technologií od rizikových společností.

ČTÚ však již tehdy ujistil, že takové varování nebude mít vliv na akce mobilních kmitočtů pro sítě 5G. Společnosti O2 nebo Vodafone nicméně s odkazem na vyjádření NÚKIB přesto před rozvojem 5G sítí nechaly provést zvláštní bezpečnostní testy.

The Capitals: Bulharsko se připojilo k americkému bojkotu společnosti Huawei

The Capitals přináší denní přehled zpráv z evropských metropolí.