YouTube nenese odpovědnost za porušování autorských práv, rozhodl soud

© Pixabay

YouTube a další internetové platformy nenesou za běžných okolností odpovědnost za porušování autorských práv u videí a dalších souborů sdílených uživateli. Rozhodl o tom dnes Soudní dvůr Evropské unie. Pokud by však provozovatelé sociálních sítí vědomě přispívali k šíření chráněných děl, mohli by porušovat právo i oni, dodal nejvyšší orgán unijní justice.

Soud zdůraznil, že verdikt platí „za současného stavu unijního práva“. To však v nejbližších letech patrně projde proměnou, neboť EU v současnosti jedná o zvýšení celkové odpovědnosti platforem, které loni navrhla Evropská komise.

Na soudce v Lucemburku se obrátil německý soud, který rozhoduje o dvou žalobách na YouTube, patřící společnosti Google, a na švýcarskou firmu Cyando, jejíž služba Uploaded umožňuje nahrávat a sdílet soubory. Podle majitelů práv v obou případech platformy porušily pravidla a měly by zaplatit odškodné.

EU bojuje s dezinformacemi. Regulace nestačí, měla by trestat platformy, radí experti

Sociální sítě pracují s netransparentními algoritmy, které mohou ohrožovat evropskou demokracii. Co s tím? Další regulace podle odborníků nestačí, Evropská unie musí k platformám přistupovat přísněji. 

Unijní soud případy prozkoumal z hlediska tří směrnic o autorském právu, elektronickém obchodu a o duševním vlastnictví. Soudci dospěli k závěru, že platformy nejsou za porušování práv odpovědné, protože samy aktivně nepřispívají k šíření chráněných děl. Vinu by jim naopak podle soudu bylo možné přiřknout v případě, kdy by bylo prokazatelné, že „obsahy nahrané na svou platformu znají a kontrolují“.

„Tak je tomu zejména v případě, kdy si je tento provozovatel konkrétně vědom protiprávního zpřístupnění chráněného obsahu na své platformě a takový obsah neprodleně neodstraní nebo k němu nezablokuje přístup,“ uvedl soud v tiskové zprávě k verdiktu. Platformy by podle soudu také mohly nést odpovědnost v případě, že by dostatečně technologicky nebránily obecnému šíření autorsky chráněných děl, o němž vědí či by o něm vědět měly.