Výzkum palivových článků a vodíkového pohonu dostal zelenou

Ministři zodpovědní za oblast výzkumu včera schválili opatření, kterým se zřizuje nová společná technologická iniciativa pro výzkum vodíkového pohonu a palivových článků. Cílem je urychlit tržní rozšíření těchto technologií až o pět let a přispět tak k poklesu emisí oxidu uhličitého.

Rada ministrů pro konkurenceschopnost se včera shodla na základních prvcích nové Společné technologické iniciativy (JTI) pod názvem „Palivové články a vodík“. Společné technologické iniciativy jsou platformou pro celoevropskou spolupráci soukromého a veřejného sektoru a zaměřují se na výzkum, který je z pohledu EU strategický. JTI představují významnou součást 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj.

Vodíkový pohon a palivové články jsou v rámci úsilí Evropy o snižování emisí skleníkových plynů považovány za jednu z možných alternativ k tradičním pohonným hmotám vyráběným z fosilních paliv. Jediným výfukovým plynem palivového článku je totiž v případě vodíkového pohonu pára.

Podle výzkumu financovaného Evropskou komisí by „zavedení palivových článků do energetické soustavy mohlo v sektoru dopravy vést do roku 2050 k poklesu celkové spotřeby ropy o 40%.“ Komise ovšem dodává, že nejprve je zapotřebí překonat značné ekonomické, technologické a institucionální překážky.

V současné době nejsou uvedené technologie tržně dostupné. Dříve než se tak stane je proto zapotřebí zaměřit se na další výzkum a vývoj. Spolupráce soukromých a veřejných subjektů, na níž se včera shodli ministři, by měla vývoj palivových článků a vodíkových technologií urychlit a umožnit jejich rozšíření mezi roky 2010 a 2020.

Evropská unie vloží do výzkumného programu v průběhu dalších šesti let 470 milionů eur. Očekává se, že soukromý sektor přispěje na výzkum stejnou částkou. Skutečnost, že se JTI zaměří na výzkum v této oblasti by podle Komise měl celému odvětví, veřejným a soukromým investorům i veřejným činitelům dodat odvahu připojit se k iniciativě formou dlouhodobého partnerství.

„Soukromý sektor by se měl chovat jako obvykle ve svém vlastním zájmu,“ uvedl komisař pro výzkum Janez Potočnik, který dodal, že hlavní úlohou politiků bude vytvořit podmínky a opatření pro tržní rozšíření těchto technologií a to „čím dříve, tím lépe“.

Komisař dále uvedl, že v krátkém období představuje energetická účinnost a vytváření tržních podmínek pro využívání nízkoemisních zdrojů energie nejdůležitější prvky v úsilí o snižování emisí skleníkových plynů. V dlouhém období by podle něj ale měly být řešením investice do obnovitelných zdrojů energie.