Vojenské zakázky jsou pro malé podniky tabu

Podle informací Evropské komise založených na studii konzultantské společnosti Europe Economics čelí malé a střední podniky výraznému informačnímu deficitu, který jim z velké části znemožňuje úspěšně se ucházet o zakázky na vojenskou techniku. Unijní zbrojařský průmysl drží pevně v rukou silní hráči z šesti států.

Souvislosti:

Podle článku 296 Smlouvy o založení Evropského společenství jsou zakázky ze sektoru obrany vyňaty z pravidel vnitřního trhu, což vede k situaci, kdy jednotlivé národní vlády zpravidla přidělují tyto kontrakty domácím společnostem.

V prosinci roku 2007 předložila Komise balíček opatření, který si klade za cíl, aby v rámci sedmadvacítky vznikl jednotný trh s vojenským vybavením. Evropská exekutiva se tehdy zavázala, že její návrhy nenaruší svrchovanou kontrolu jednotlivých členských států nad zásadními bezpečnostními otázkami. Dvě klíčové směrnice předložené v rámci zmíněného balíčku (o koordinaci postupů při zadávání zakázek a o zjednodušení podmínek transferů) mají být schváleny nejpozději do roku 2012.

Drtivá většina všech unijních vojenských zakázek, v celkovém objemu okolo 90 miliard eur ročně, připadne společnostem z šesti evropských zbrojařských velmocí: Francie, Velké Británie, Německa, Itálie Španělska a Švédska.

Témata:

Malé a střední firmy nejsou schopny sledovat obchodní příležitosti na evropském trhu s vojenskou technikou a dalším vybavením, zní hlavní závěr studie vypracované britskou konzultační společností Europe Economics. A proč tomu tak je? Na vysoce rozdrobeném evropském trhu mají informace o připravovaných zakázkách cenu zlata a s dostatečným předstihem se k nim dostanou zpravidla jen velcí hráči.

Evropské vlády by se na poskytování informací o budoucích zakázkách malým firmám měly speciálně zaměřit, podtrhává studie s tím, že Francie a Velká Británie dávají v tomto ohledu ostatním dobrý příklad. „Problém není v tom, že by malé firmy nebyly schopny dostát požadavkům zakázky, ale v obtížnosti vyhledávání relevantních informací bez nichž se pak tendry těžko vyhrávají,“ uvádí zpráva.

Podle ní má klíčovou roli hrát koordinace aktivit Evropské obranné agentury (European Defence AgencyEDA) a organizace sdružující zbrojařské společnosti – Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD) s Evropskou komisí. Spolu s dalšími organizacemi zastupujícími podnikatele v jednotlivých členských státech by měly pracovat na lepším sdílení informací.

Experti z Europe Economics si hodně slibují také od nové legislativy předložené Evropskou komisí. Především směrnice o koordinaci postupů při zadávání vojenských zakázek (viz výše) je pro větší prosazování zájmů malých a středních podniků (SMEs) velmi důležitá, uvádí studie. Ty se v současnosti prakticky neúčastní žádných zahraničních vojenských zakázek, což by se podle zprávy do budoucna mělo radikálně změnit.

Jasná nerovnováha

Studie Europe Economics jasně ukazuje, jak nerovnoměrně je po Evropě zbrojařský průmysl rozložen – skoro devět desetin jeho obratu se realizuje v šesti unijních státech (viz výše). Nicméně v těchto zemích má sídlo pouhá polovina všech SMEs, které se zabývají vojenskými zakázkami. Přitom, jak už bylo řečeno, exporty malých podniků jsou v tomto byznysu dost výjimečné. Experti odhadují, že se SMEs v Unii podílí na zbrojařském byznysu 11 až 17 %, přičemž jejich zastoupení v dalších sektorech ekonomiky činí v průměru 40 %.

Problémy malých a středních podniků ve zbrojařství se do značné míry neliší od potíží SMEs operujících v jiných sektorech hospodářství. Kromě nedostatku financí jim ztěžuje život narůstající tendence státu spoléhat se na velké firmy, byrokratická zátěž nebo problematická ochrana duševního vlastnictví.

Nadvláda velkých západních zbrojařských společností je zvlášť tíživá pro SMEs ve střední a východní Evropě, všímá si studie, a to zejména pokud se jedná o jejich zapojení do výzkumu a vývoje. V tomto ohledu jim nabízí pomocnou ruku iniciativa Komise Europe INNOVA (v aj zde) zaměřená právě na podporu rychle rostoucích společností, které se věnují výzkumu a vývoji.