Vládní plán má Česko připravit na digitální Společnost 4.0

Společnost 4.0

© Shutterstock / Rawpixel.com

Digitální technologie jdou kupředu a zasahují do podoby ekonomiky i celé společnosti. Na nové trendy se česká vláda rozhodla reagovat vytvořením Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu.

Tomu, jak je digitální svět důležitý, odpovídá fakt, že jen v České republice žije 6,8 milionu lidí, kteří používají internet. Stejně tak se odhaduje, že se vliv internetu promítá téměř do 10 % našeho HDP. Nejde však jen o ekonomické ukazatele. Kdo z nás si dnes umí představit život bez chytrého telefonu, dostupné Wi-Fi, GPS navigace nebo obchodování na internetu?

V rámci digitální agendy má ale Česká republika ještě co dohánět. Index digitální ekonomiky a společnosti DESI řadí Česko až na 18. místo v rámci Unie. Mezinárodní průzkum Digital Evolution Index ukázal, že Česku v tomto ohledu hrozí prohlubující se stagnace v prostředí mezinárodní konkurence.

Také kvůli těmto zjištěním vláda na svém pondělním jednání schválila dlouho očekávaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Jedná se o první materiál podobného typu, který vznikl pod vedením koordinátora digitální agendy Tomáše Prouzy.

„Rozvoj digitálních technologií nemůžeme opomíjet. Patří do našeho každodenního života. Dnes schválený materiál představuje jízdní řád pro následující měsíce, na základě kterého chceme posilovat konkurenceschopnost České republiky a držet krok s ostatními členskými státy EU,“ uvedl k přijatému dokumentu předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Plán podle svých tvůrců nenahrazuje již přijaté koncepční dokumenty, nýbrž je pouze doplňuje a hlavně zastřešuje.

Stanovuje především sekce, kterým se chce Prouza v rozvoji digitální agendy primárně věnovat, a také určuje jednotlivé kroky, které se ve státní správě v rámci tohoto rozvoje připravují.

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu shrnuje na jedno místo opatření, která z pozice digitálního koordinátora chystám. Tato opatření směřují do pěti prioritních oblastí – e-skills, e-governmentu, e-commerce, e-bezpečnosti a e-výzev. Zároveň chceme posílit oblast legislativy, protože digitální ekonomika je dynamické odvětví a nemůžeme si dovolit brzdit jeho rozvoj zastaralým právním rámcem,“ prohlásil digitální koordinátor.

Průřezové aktivity

Jednou z hlavních činností koordinátora digitální agendy bude analytická činnost. Jeho tým by se měl podílet na výzkumu mapujícím českou internetovou ekonomiku v rámci EU a bariéry jejího rozvoje.

Další důležitou oblastí má být tvorba legislativy a hodnocení jejích dopadů na digitální agendu. Pro rozvoj digitálního trhu je totiž „tvorba příznivého a dostatečně obecného právního rámce zásadním předpokladem“, píše se v Akčním plánu. Koordinátor by měl proto věnovat pozornost tomu, aby legislativa vznikající v Česku brala v úvahu opatření důležitá pro rozvoj digitalizace.

Dokument přichází mimo jiné s termínem Společnost 4.0, která značí tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci. Ta se má vyznačovat změnami v průmyslové výrobě či na trhu práce, ve vzdělání i v dalších oblastech. V obecné rovině jde o změny, které digitalizace přináší ve společenském životě občanů a vlády členských zemí EU by se na ně měly připravit.

digitalizace EU

© Pixabay

E-skills

Jednou z priorit české digitální strategie má být rozšíření základních digitálních dovedností mezi širokou veřejnost. Zejména vzhledem ke složení společnosti a k jejímu stárnutí bude důraz kladen na celoživotní vzdělávání. Vláda se proto bude snažit zvyšovat povědomí o již fungujících projektech, které digitální vzdělávání nabízejí.

S touto agendou souvisí také vzdělávání ohledně bezpečnosti internetových uživatelů, které jsou spojeny například s ochranou osobních údajů nebo kybernetickou bezpečností.

E-commerce

Obchodování na internetu (nebo také e-commerce) je pro mnoho z nás něco naprosto běžného. Ve srovnání s ostatními členy EU nakupujeme na internetu velmi často. Problémem je však v tomto ohledu nedostatečné využití potenciálu jednotného trhu, což si uvědomuje i Evropská komise, která nyní navrhuje řadu opatření pro rozvoj přeshraničního online obchodování.

E-commerce je oblastí, kterou pokládá za velice důležitou i Prouza. Ten v rozhovoru pro EurActiv.cz například uvedl, že Česká republika si v této oblasti nesmí nechat ujet vlak, jelikož evropská konkurence prudce roste. Stejně tak věří, že českým podnikatelům návrhy a opatření EK pomohou.

Největším omezením pro přeshraniční internetové obchodování je tzv. geo-blocking, tedy případy, kdy je spotřebitelům blokován online nákup zboží či služeb z ostatních zemí EU podle jejich IP adresy. I s tímto nešvarem se ale Komise rozhodla bojovat a podporovat ji v tom chce i česká vláda.

E-government

V oblasti internetového obchodu je na tom Česká republika tedy poměrně dobře. Horší to je v oblasti tzv. e-governmentu, tedy rozvoji elektronických služeb při styku občanů a podnikatelů s úřady.

V tomto ohledu se v rámci unijních žebříčků Česko pravidelně umisťuje na zadních příčkách. Občané kvůli tomu musejí mnohokrát navštěvovat úřady osobně a často i opakovaně s jedním, již několikrát potvrzeným dokumentem. Nedostatečný rozvoj e-governmentu tak zahlcuje veřejnou správu a zvyšuje „papírování“.

Pokrokem v tomto ohledu bylo vytvoření CzechPointů, kde je možné si například rychle vyžádat výpis z trestního rejstříku. Služba v současnosti funguje i online, díky čemuž potřebný dokument dorazí na email i s elektronickým podpisem.

Další kroky v rámci digitálních služeb jsou ale nezbytné. Důvodem přitom není jen větší komfort pro občany a úředníky, ale také snížení veřejných výdajů, které jsou nutné k obsluze státu.

kybernetická bezpečnost

© Pixabay

E-bezpečnost

Čím více v každodenním životě používáme digitální technologie, tím více jsme vystaveni nejrůznějším hrozbám ze strany internetových hackerů, kteří mohou odcizit a následně také zneužít naše osobní údaje a nabourat se do našeho soukromí.

Kyberbezpečnost a ochrana osobních údajů a soukromí proto patří k jedné z priorit nové vládní strategie a celé debaty o jednotném digitálním trhu v EU. Unie už v tomto ohledu v minulém roce přijala některá opatření. Ty budou podle Akčního plánu v nejbližší době implementovány i do českého právního řádu. Ruku v ruce s touto prioritou ale bude muset jít podle odborníků i výše zmíněná osvěta společnosti.

E-výzvy

Plán pro digitální rozvoj ale myslí ještě na další odvětví, které se v poslední době silně rozvíjí. Čím dál více z nás si pro cestování po Praze nevybírá klasickou taxi službu, nýbrž službu Uber. Stejně tak se již při cestě do zahraničí řada lidí nedívá jen na zaběhnuté weby nabízející ubytování, ale používá službu Airbnb.

Obojí souvisí s novým fenoménem známým jako „sdílená ekonomika“. Podobné online platformy nenechává bez povšimnutí ani nová vládní strategie. Podle té by tyto nové spotřební trendy mohly mít v následujících letech zásadní vliv na ekonomický růst a rozvoj inovací.

Základem však v tomto ohledu je, aby státy EU k fenoménu sdílené ekonomiky zaujaly jednotný postoj, což si uvědomuje i Evropská komise, která v červnu letošního roku poskytla jakýsi návod, jak se s těmito novými trendy vypořádat.

Celé znění Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu včetně konkrétních kroků si můžete přečíst na serveru digiczech.eu.