Verheugen: méně regulace rovná se větší hospodářský růst

Komisař pro průmysl a podnikání Günter Verheugen včera v Bruselu představil novou iniciativu na zjednodušení unijní legislativy. EU by neměla být vnímána jako „byrokratické monstrum“, uvedl komisař.

Iniciativa míří na zjednodušení stávající legislativy. Komise se chce zaměřit i na to, aby při přípravě nových předpisů nevznikaly nové administrativní bariéry či dodatečné náklady pro podniky a spotřebitele. Každý nový legislativní návrh by měla doprovodit rozsáhlejší dopadová studie, která ukáže, jak mohou tyto předlohy komplikovat podnikům život.

Komise prověří devět set předpisů, které čekají na projednání v Radě a Evropském parlamentu. Ty, které nejsou nezbytné, budou pozměněny nebo nahrazeny. Jako příklad byla uvedena navržená směrnice o harmonizaci velikostí balíčků kávy a kávovinových produktů. Tato směrnice bude stažena a nahrazena obecnou směrnicí o parametrech obalů. Zjednodušení čeká také návrhy zákonů o pohybu osob přes hranice nebo o sjednocení řidičských průkazů. 80% překážek pro podnikání neplyne podle EK přímo z evropských zákonů, ale vzniká při jejich implementaci do národního právního rámce. Nezbytné je proto i zjednodušení národní legislativy.

Podle Verheugena může zjednodušení legislativy a snížení administrativní zátěže podle některých propočtů podnítit hospodářský růst v EU až o 1%. Iniciativu Komise považuje za důležitý příspěvek k naplňování lisabonské strategie, o jejíž revizi bude jednat Evropská rada příští týden v Bruselu.