V Praze se uskuteční konference o celoživotním vzdělávání

Mezinárodní průzkumy ukazují, že Česká republika patří z hlediska participaci na dalším vzdělávání v rámci Evropské unie mezi podprůměrné země. Nad příčinami tohoto stavu a východisky se zamyslí řečníci pražské konference věnované dalšímu vzdělávání na území hlavního města Prahy.

Další vzdělávání patří mezi základní podmínky pro zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce a představuje také zásadní faktor přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky. Z tohoto důvodu se také další vzdělávání jako jedna ze součástí širšího konceptu celoživotního vzdělávání stalo součástí Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, jejímž cílem je zvýšit konkurenceschopnost Evropské unie v mezinárodním měřítku (více informací naleznete v LinksDossier „Celoživotní vzdělávání“).

Evropská unie má v oblasti vzdělávání k dipozici pouze mechanismy spolupráce a koordinace a nemůže proto v této oblasti vytvářet závaznou legislativu. Členské země se ovšem v rámci svých národních programů reforem zavázaly k plnění cílů obsažených v Lisabonské strategii a rozvoj dalšího vzdělávání k nim jako faktor posilování konkurenceschopnosti patří.

Situaci v oblasti dalšího vzdělávání v ČR se bude věnovat konference „Další vzdělávání v Praze – situace, vývoj a bariéry“, jejímž pořadatelem je Respekt Institut, o.p.s.. Konference, jež zároveň uzavírá projekt FUTURA, který se zabýval dalším vzděláváním a jeho medializací, se zaměří předsevším na situaci v hlavním městě, ale pozvaní odborníci osvětlí účastníkům i širší aspekty dalšího vzdělávání, které dalece překračují hranice Prahy.

Návštěvníci konference se tak budou moci lépe nahlédnout, jaké jsou v České republice překážky rozvoji dalšího vzdělávání, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je seznámí s politikou ČR v oblasti dalšího vzdělávání, zástupci pražského magistrátu s možnostmi podpory projektů v oblasti dalšího vzdělávání z evropských fondů a představitelé personálních agentur se situací na trhu práce a rolí, které další vzdělávání na trhu práce hraje.

Konference se koná v pondělí 23. června 2008 od 9.00 v hotelu Modrá Růže, Rytířská ul. 16, Praha 1.

Pokud máte zájem se konference zůčastnit, můžete se registrovat na adrese konference@respekt.cz nebo na telefonních číslech 774 419 996, 773 119 994.

Více informací společně s programem naleznete pod tímto odkazem.


Tento článek byl připraven v rámci projektu FUTURA, který zprostředkovává informace z oblasti celoživotního vzdělávání. Realizátorem projektu je Respekt Institut, o.p.s., partnery jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Cheval s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.