V Praze byl představen program mobility pro začínající podnikatele

Evropská komise na sklonku června zveřejnila výzvu „ERASMUS pro mladé podnikatele“. Jedná se o program mobility, který může začínajícím podnikatelům pomoci získat informace od zkušených zahraničních podnikatelů z řad malých a středních firem.

V sídle Zastoupení Evropské komise v ČR se ve středu 9. července uskutečnilo informační setkání k nové výzvě Generálního ředitelství Evropské komise pro průmysl a podnikání nazvané „ERASMUS pro podnikatele“. Setkání připravila Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) ve spolupráci se sítí informačních center pro podnikatele Enterprise Europe Network.

Výzva, jejíž název odkazuje k úspěšnému programu Evropské komise na podporu mobility vysokoškolských studentů ERASMUS, je na jedné straně určena začínajícím podnikatelům, tj. osobám, které jsou na prahu rozjezdu vlastní firmy, ale také malým podnikům, jež na trhu působí teprve krátce (méně než tři roky). Na druhé straně je výzva určena zaběhnutým firmám z řad malých a středních podniků, které mladým podnikatelům nabídnou své zkušenosti.

Vznik výzvy byl motivován průzkumem Eurobarometru z roku 2007 zpracovaným organizací Gallup, který mimo jiné ukázal, že polovina Evropanů dává přednost před jistým zaměstnáním před podnikáním (pro podnikání se vyslovilo 44,6% dotázaných), zatímco ve Spojených státech, s nimiž se Unie ráda srovnává, dává podnikatelské kariéře přednost 61% dotázaných. V nových členských zemích panuje k podnikání stále větší nedůvěra než v zemích staré Patnáctky, ale podíl dotázaných, kteří dávají přednost podnikání roste (v ČR jde v současné době o 29,6% dotázaných).

Průzkum dále poukazuje na význam podnikatelského vzdělávání. Ukazuje se totiž, že vzdělávací systémy v Evropě nejsou u mladých lidí schopné vyvolávat tak silný smysl pro podnikání jako je tomu ve Spojených státech. Podle průzkumu evropské školy vyvolaly zájem o podnikání u 28% dotázaných oproti 39% v případě amerických škol (srovnatelný údaj pro ČR je 25%).

V rámci výzvy „ERASMUS pro podnikatele“ mohou začínající podnikatelé navázat spolupráci se zaběhnutými firmami z řad malých a středních podniků v zahraničí a získat informace o jejich zkušenostech s podnikáním. Podle tvůrců výzvy by tato spolupráce měla být obohacující jak z pohledu začínajícího podnikatele, tak z pohledu hostitelské firmy. Začínající podnikatelé získají nové zkušenosti se zahraničním prostředím, vytvoří si v zahraničí kontakty a získá také náhled na fungování firem v odlišném kulturním prostředí.

Zaběhnutým firmám by na druhou stranu účast mladého podnikatele mohla pomoci získat přístup k novým dovednostem a „inovativním znalostem“, kterými malé a střední podniky často nemusí disponovat, nebo informacím o zahraničním trhu a investičních příležitostech. Zaběhnuté společnosti mohou spoluprací s mladým podnikatelem také získat potenciálního obchodního partnera.

Z výzvy ERASMUS pro podnikatele budou podpořeny aktivity ve dvou oblastech. V první oblasti jde o vytvoření partnerství mezi začínajícími podnikateli a zkušenými podnikateli. Těch by podle výzvy mělo vzniknout zhruba 870. Jednotlivá partnerství by navíc měla spolupracovat s koordinačním orgánem a s ostatními partnerstvími. V druhé oblasti se pak jedná o výběr tohoto koordinačního orgánu, který bude zajišťovat spolupráci mezi jednotlivými partnerstvími.

Podle představ Generálního ředitelství Komise pro průmysl a obchod by tak měla vzniknout síť začínajících podnikatelů a zprostředkovatelských organizací, které podnikatelům mohou pomoci při hledání vhodných partnerů v zahraničí.

Své projekty by zájemci měli Generálnímu ředitelství Komise pro průmysl a obchod doručit do 20. srpna 2008. Více informací o výzvě je možné nalézt na stránkách Evropské komise a především v textu samotné výzvy. Dotazy, týkající se výzvy je možné směřovat na adresu entr-entrepreneurship@ec.europa.eu.


Tento článek byl připraven v rámci projektu FUTURA, který zprostředkovává informace z oblasti celoživotního vzdělávání. Realizátorem projektu je Respekt Institut, o.p.s., partnery jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Cheval s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.