V inovacích jasně vede severní Evropa

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Nutdanai Apikhomboonwaroot.

V severských státech Evropy se nachází nejvyšší počet nejinovativnějších regionů. Uvádí to nejnovější zpráva Evropské komise, která se soustředí právě na inovace v regionech. Česká republika patří k průměru.

První příčky v inovacích patří v Evropě tradičně severským státům a ani letos se nic nemění. Podle prosincové zprávy Evropské komise s názvem Regional Innovation Scoreboard, která se zaměřila na 190 evropských regionů v evropské sedmadvacítce, Chorvatsku, Norsku a ve Švýcarsku, má nejvíce nejinovativnějších regionů Švédsko. Na záda mu dýchají další země severní Evropy, jako je Dánsko nebo Finsko. Vysoké umístění zaznamenalo i Německo.

Autoři zprávy rozdělili evropské regiony do celkem čtyř výkonnostních skupin. První skupinu nesoucí název „Lídři v inovacích“ tvoří 41 regionů. Do druhé skupiny bylo zařazeno 58 regionů, třetí skupinu „středních inovátorů“ tvoří 39 regionů a do poslední skupiny, kde jsou inovace na nízké úrovni, patří 52 evropských regionů.
V Německu se tak z celkových 16 regionů řadí 12 do první skupiny, ve Finsku jsou to tři regiony z pěti a ve Švédsku pět z osmi. V Dánsku patří většina regionů do druhé skupiny a pouze dva z pěti regionů do skupiny první.

Stupeň inovací se mění

Výsledky výzkumu ukazují, že všechny zkoumané evropské země mají regiony s různou úrovní inovací. Příkladem, který mluví za vše, je Francie a Portugalsko. V obou státech najdeme regiony (včetně zámořských teritorií), které spadají do první skupiny, ale stejně tak se tu nachází regiony patřící do poslední skupiny.

Široké spektrum regionů vykazují i další země, jako například již zmiňované Finsko, Švédsko, ale třeba i Itálie, Norsko, Nizozemsko, Španělsko, Velká Británie nebo Česká republika. Každá ze zemí má minimálně jeden region v každé skupině.
Nehomogennějšími státy jsou v tomto ohledu Maďarsko, Polsko, Řecko a Slovensko. Všechny regiony s výjimkou jednoho se zde nacházejí ve skupině středních novátorů. Podobná situace panuje v Bulharsku a Rumunsku.

Ze studie také vyplynulo, že téměř ve všech analyzovaných zemích patří k nejinovativnějším regionům hlavní města. To lze tvrdit například o České republice nebo Portugalsku.

Evropa pokulhává

I přesto, že se míra inovací v evropských regionech od loňského roku zlepšila, EU jako celek stále zaostává za světovým inovátory, jako jsou USA, Japonsko nebo Jižní Korea, píše se ve zprávě.

„Potřebujeme vyvážený výzkum a inovační systémy v jednotlivých národních státech, které by poskytly příznivé prostředí pro inovace firem,“ uvedla Máire Geoghegan-Quinn, eurokomisařka pro výzkum, vědu a inovace.

„Zpráva odhalila obrovskou mezeru mezi EU a USA ve špičkovém výzkumu. Nutně potřebujeme Evropský výzkumný prostor, abychom nastartovali konkurenceschopnost, měli špičkový výzkum, a uchovali si nejlepší talenty,“ dodala.