V EU se rýsuje nový program na podporu mladých vědců a inovátorů

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Vedle Erasmu pro podnikatele, který se zaměřuje na podporu podnikatelských aktivit začínajících podnikatelů, by v Evropské unii mohl brzy začít fungovat další projekt. Ten by se tentokrát soustředil na pomoc s realizací nápadů mladých vědců a inovátorů.

V blízké budoucnosti by k již existujícímu Erasmu pro mladé podnikatele, jež je určen začínajícím podnikatelům, kteří chtějí nasbírat zkušenosti v zaběhnutých podnicích v jiné členské zemi evropské sedmadvacítky (více v Links Dossier), mohl přibýt program další.

Tentokrát by se ale zaměřil na mladé vědce a inovátory ve věku od 16 do 36 let, kteří by jeho prostřednictvím mohli snáze realizovat své nápady v některé z velkých či malých společností, ve vládní agentuře, neziskové organizaci nebo na univerzitě v jiném členském státě EU.

S myšlenkou, která již oslovila některé europoslance z různých politických frakcí, přišlo Evropské fórum mladých inovátorů (EYIF).

Pokud si získá podporu celého Evropského parlamentu, mohl by být projekt ve své pilotní fázi financován právě jím. V případě, že bude úspěšný, Evropská komise jej pak může svým rozhodnutím změnit na permanentní.

Mladý inovátor není podnikatel

Na rozdíl od zmiňovaného Erasmu pro mladé podnikatele, který se soustředí na financování celého business plánu, jež ale nemusí nutně obsahovat inovativní prvky, si nový projekt klade za cíl pomoct s odstraněním problémů v prvotní fázi rozvoje nápadů, povzbudit mladé Evropany, aby se nebáli riskovat, a v neposlední řadě podpořit inovace v EU.

„Program mobility mladých novátorů je navržen tak, aby řešil nedostatek inovací v Evropě. A to tak, že změní přístup lidí a bude podporovat přeshraniční mobilitu,“ řekla Maria Dantz, projektová manažerka celé iniciativy.

„Naše představa je taková, že každý takový projekt bude částečně financován jednak EU a pak samotnými inovátory a hostujícími společnostmi nebo organizacemi. Tím pádem bude risk spojený s inovacemi rovnoměrně rozdělen mezi všechny tři strany,“ dodala.

Inspirace

Projekt se inspiroval IT společností Ericsson, která něco podobného zavedla na začátku tohoto roku.

Zaměstnanci této společnosti zasílají své nápady, jak zlepšit například fungování celé firmy, zvláštnímu oddělení.

To pak obdržené nápady třídí a pokud jej nějaký zaujme, dotyčného pracovníka, který s ním přišel, na dva týdny uvolní a s kreditní kartou na 500 dolarů jej nechá na jeho projektu pracovat.

Pokud se ukáže, že jeho nápad v sobě skutečně skrývá inovační potenciál, zaměstnanec získá více času a financí, aby mohl svůj projekt ještě více rozpracovat.