V Aktu pro malé a střední podniky bude možné ještě všechno dojednat

O veškerých opatřeních, které jsou součástí Aktu pro malé a střední podniky je možné vyjednávat, včetně návrhu na snížení DPH, který je předmětem kritiky některých členských zemí, sdělil EurActivu komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen.

Verheugen je podle svých slov optimistou a „věří, že ty země, které ještě váhají, se podaří přesvědčit,“ řekl a poukázal na „velký potenciál“ a pozitivní rozpočtový dopad snížené daňové sazby zejména pro poskytování služeb, které jsou silně závislé na využívání pracovní síly.

Navzdory intenzivnímu lobbyingu francouzského předsednictví se minulý týden nepodařilo na Radě ministrů pro konkurenceschopnost dosáhnout žádného pokroku. Proti návrhu se postavilo několik členských zemí v čele s Německem.

„Nejvíce nyní záleží na trvalém zlepšení rámcových podmínek pro malé a střední podniky (MSP) v EU,“ říká Verheugen zejména „s ohledem stávající ekonomické prognózy a nejistoty v globální ekonomice“.

Politika na podporu MSP je klíčovým prvkem Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. MSP přitom tvoří 99% veškerých evropských podniků. Akt pro malé a střední podniky by tuto politiku mohl dále posílit, říká komisař. Verheugen je přesvědčen, že vrcholní představitelé EU text na svém summitu ve dnech 11.-12. prosince podpoří.

Mezi klíčovými opatřeními na podporu konkurenceschopnosti MSP Verheugen zmínil také problematiku komunitárního patentu, který se na evropské úrovni řeší již několik let a také politiku omezování administrativních překážek a byrokracie.

Patenty představují „klíčový prvek pro podporu inovací a hospodářského růstu“ a „pro MSP mají zcela zásadní význam,“ uvedl komisař. Problémem jsou ale vysoké náklady na podání patentové žádosti a prodlužování jejich platnosti. To pro Evropu představuje jasnou nevýhodu oproti hlavním světovým konkurentům, říká Verheugen.

Navzdory dlouhodobým sporům mezi členskými zeměmi komisař věří, že se do konce roku podaří nalézt v otázce komunitárního patentu kompromis. Portugalské a slovinské předsednictví udělaly v tomto ohledu podle Verheugena již „obrovský kus práce“.

Na otázku kam Evropská unie pokročila ve svém boji s byrokracií komisař uvedl, že je „velmi spokojen“ s prací nezávislé odborné skupiny, které předsedá bývalý bavorský ministerský předseda Edmund Stoiber.

„Nepochybuji o tom, že v následujících měsících letech skupina zásadním způsobem přispěje k dosažení našeho cíle snížit do roku 2012 administrativní zátěž o 25%“, řekl.

Komise počítá s dalším snižováním administrativní zátěže za pomoci revize stávajících pravidel pro účetnictví malých podniků. Členské státy by podle tohoto návrhu mohly malým podnikům udělit některé výjimky z požadavků na vedení účetnictví. S tímto návrhem přišel včera komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy.

Tento krok, který může byrokracii dále omezit předložila Evropská komise již před rokem. Podnikatelé jej ale okamžitě zamítli s tím, že pravidla pro vedení účetnictví pro ně nepředstavují administrativní zátěž, ale jsou důležité pro řízení podniků a jejich růst.

Celý rozhovor si můžete přečíst v angličtině pod tímto odkazem.