Trh s energetickými službami čeká na prozíravé firmy, tvrdí expert

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Energetické společnosti se budou muset vedle výroby a dodávek plynu a elektřiny zaměřit také na poskytování energetických služeb, tvrdí konzultant Jon Slowe. Požadavky na zvýšení energetické účinnosti podle něj pro firmy nepředstavují hrozbu, ale naopak příležitost k růstu, protože otevírají nový, dosud neobsazený trh.

Energetické společnosti budou muset změnit své obchodní strategie a zaměřit se vedle samotného prodeje energií také na energetické služby pro zákazníky, domnívá se Jon Slowe, ředitel konzultační společnosti Delta Energy and Environment. Důvodem pro tuto změnu podle něj bude právě vznikající směrnice o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED).

„Mnoho podniků vidí jádro svého fungování pouze v dodávkách elektřiny a plynu, nezajímají se ale o možnosti, jak své zákazníky informovat o způsobech využívání energie,“ řekl v rozhovoru pro EurActiv.  

Návrh směrnice o energetické účinnosti v současné době projednává Rada ministrů (EurActiv 29.2.2012). Její konečná podoba by měla být známa do konce probíhajícího dánského předsednictví v Radě, tedy v červnu tohoto roku (EurActiv 9.2.2012).

Cílem směrnice je přispět k plnění energetických závazků, k nimž se Unie zavázala do roku 2020. Závazek týkající se energetické účinnosti totiž jako jediný z trojice cílů „20-20-20“ není prozatím právně závazný (EurActiv 10.11.2011).  

Zaměřit se na zákazníka

Jedním z diskutovaných bodů nové legislativy je požadavek, aby energetické společnosti každoročně ušetřily u koncových zákazníků 1,5 % energie, kterou jim dodávají.

Dodavatelé plynu a elektřiny tuto povinnost vnímají jako ohrožení, protože budou nuceni prodávat méně energie, řekl Slowe. Dodal však, že to nemusí mít nutně negativní dopad na jejich zisky. „Pokud jako svou strategii zvolí nejen výrobu energie a její dodávky, ale také pomoc zákazníkům s jejím účinným využíváním, jejich byznys může naopak růst,“ tvrdí.

S tím souhlasí i Marie Donnelly, která na generálním ředitelství Komise pro energetiku zodpovídá za otázky obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Zákazníkům podle ní chybí dostatek informací, aby mohli k cílům energetické účinnosti přispívat.

„Občané, spotřebitelé, majitelé domů – to je cíl, na který bychom se měli zaměřit,“ řekla.

Na základě připravované směrnice bude muset dojít ke zvýšení účinnosti při využívání energie v budovách, energetických spotřebičích a vyhřívání. Energetické společnosti tak budou muset přistoupit k poskytováním energetických služeb jako například zavádění účinnějších bojlerů nebo tepelných čerpadel.

Budou proto muset zvýšit zájem zákazníků o tyto služby. To pro ně bude největší výzva, tvrdí Slowe.

Kdo dřív přijde…

Trh s energetickými službami se podle něj rozvine i v případě, že o něj samotné energetické služby neprojeví zájem. Měly by proto prý využít příležitosti a obsadit prázdné místo na trhu jako první.

„Bude to vyžadovat představivost a inovativnost,“ řekl EurActivu. „Půjde o to, kdo se ve správný čas zaměří na správného zákazníka se správnou nabídkou.“

Některé společnosti si prý již uvědomily, že v této oblasti spočívá řada příležitostí, jak vyvíjet nové produkty a služby a nabízet je zákazníkům. Například německý energetický gigant EWE nabízí klientům nové účinnější bojlery výměnou za staré nefunkční. Dalším produktem jsou tepelná čerpadla, která každoročně snižují účty za elektřinu.   

Dalším příkladem může být britská firma Centrica, jejíž vedení se domnívá, že poskytování energetických služeb bude v budoucnu představovat větší podíl na jejich byznysu než prodej energie, řekl Slowe.