Těšte se na další zlevnění volání ze zahraničí

Z právě schválené dohody vyplývá, že od léta bude platit nové nařízení, které Evropanům zajistí pokles cen mezinárodních hovorů. Mobilní operátoři však stále budou oprávněni účtovat zákazníkům prvních 30 sekund uskutečného hovoru v celku.

Souvislosti:

Evropská komise v červnu roku 2007 prosadila stropy na ceny roamingových hovorů. Mimo pozornost Bruselu zůstaly hovory uskutečněné v rámci jednoho státu, protože ty jsou v dikci jednotlivých zemí sedmadvacítky a také poplatky za posílání textových zpráv a za datové přenosy.

V únoru 2008 ovšem komisařka pro informační společnost Viviane Reding napomenula mobilní operátory, aby dále neotáleli se snižováním tarifů za sms a data, jinak se stanou i tyto položky předmětem další regulace ze strany Komise. Reding se nezdála reakce telekomunikačních firem dostatečná, a tak v září minulého roku navrhla nové stropy pro hovory (34 eurocentů za minutu plus DPH) a pro textové zprávy (11 eurocentů za jednu). Reding také upozornila uživatele Internetu v mobilních telefonech na riziko nepřiměřeně vysokých účtů.

Témata:

České předsednictví a Evropský parlament po dlouhých jednáních dospěly ke shodě nad novým nařízením, které má nejenom snížit ceny pro uživatele mobilních telefonů, ale také přispět k rozvoji telekomunikačních služeb. Kompromis předpokládá, že cena za minutu roamingového hovoru od července nepřekočí 43 eurocentů (plus DPH). V červenci 2010 se pak tento strop dále sníží na 39 eurocentů a další rok na 35 eurocentů. V současnosti činí nejvyšší povolený tarif za minutu mezinárodního hovoru v Unii 46 eurocentů. O konkrétní výši stropů v jednotlivých letech se vedl dlouhý spor mezi Parlamentem a Komisí.

Evropané telefonující v zahraničí se mohou těšit nejen na nižší tarify za volání, ale také na redukci poplatků za přijatý hovor (z dnešních maximálně 22 eurocentů na 11), a to už od letošního července.

Už žádné vysoké účty

Unie v rámci nového nařízení řeší také problém nepřiměřeně vysokých faktur za datové přenosy v zahraničí. Každý operátor bude mít od července za povinnost upozornit zákazníka, který se během jednoho měsíce přiblíží částce 50 euro za roamingové datové přenosy (při dosažení 80% této sumy) formou sms. Pokud uživatel na výstražnou textovou zprávu nezareaguje, dojde k automatickému odpojení datových přenosů. Vyjednávači nakonec odmítli návrhy europoslanců na stanovení maximálního limitu pro přenos dat v rámci roamingových služeb na 20 megabytů za měsíc. Takové opatření by totiž podle názoru Komise odrazovalo mobilní operátory od snižování tarifů.

Způsob účtování hovorů

Evropský parlament se musel vzdát také dalšího nápadu z jeho dílny, a to sice účtování roamingových hovorů po sekundách už od první minuty. V současnosti totiž operátoři zákazníkům započítávají každou započatou minutu hovoru, což podle údajů European telecom regulators group (ERG) vede k navýšení ceny asi o čtvrtinu (ve srovnání s tím, kdyby se účtoval jen skutečně „protelefonovaný“ čas). „Je to jako kdybyste jeli vlakem z Bruselu do Paříže a zaplatili cestu až do Říma,“ popsala současný stav komisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva.

Nakonec se vyjednavači shodli na kompromisu: operátoři budou oprávněni v celku účtovat první půl minuty, dále však už musí započítat každou sekundu zvlášť.

Další kroky:

  • 31. března: O novém nařízení bude hlasovat výbor EP pro průmysl.
  • Začátek dubna: Schvalování legislativy diplomaty z jednotlivých členských států.
  • 21.-24. dubna: Hlasování v plénu Evropského parlamentu.