Telekomunikace: Odbory a operátoři se spojili proti regulaci EU

Tři týdny před plánovaným přezkoumáním telekomunikačních pravidel EU síť telefonních operátorů a odborová organizace UNI-Europa společně kritizovaly přístup Evropské komise k regulaci trhu. Telefonní společnosti jsou stále více rozděleny v náhledu na tuto problematiku.

Ve společném prohlášení ze dne 24. října 2007 ETNO (federace průmyslu telekomunikačních operátorů) a UNI-Europa napsaly: „Jestliže současný postoj [Evropské komise] v debatě o přezkoumání pravidel dává přednost krátkodobé konkurenci mezi poskytovateli služeb, odradí to rizikové investice do velkých soukromých investic do moderních širokopásmových sítí a služeb klíčových pro Evropu.“ Pokračují tvrzením, že „úroveň investic v sektoru má zejména dopad na zaměstnance, a to nejen v současné době, ale i v budoucnu“.

ETNO spojuje všechny evropské telefonní operátory, kteří byli dříve vlastněny státem, a je jedinou asociací zaměstnavatelů zastoupenou v sektorovém sociálním dialogu pro telekomunikace. Společnosti, které jsou jejími členy, patří zároveň mezi největší investory do telekomunikační infrastruktury a největší zaměstnavatele v sektoru. ETNO prohlašuje, že zavedení regulační zátěže na její členy odradí důležité investice, např. do Sítí příští generace (Next-Generation Networks, NGNs), které mají velký potenciál vytvářet pracovní místa dokonce i mimo telekomunikační sektor.

Ovšem konkurující federace ECTA, která sdružuje nové společnosti na trhu, prohlašuje, že členové ETNO používají neférové stanovení cen a další praktiky, aby obhájily své dominantní postavení na trhu. Z tohoto důvodu ECTA požaduje, aby regulace donutila zavedené podniky k pronájmu linek, aby mohly být udrženy příznivé ceny.

Když zavedené společnosti jako British Telecom, Telefónica a Telekom Austria získaly telefonní operátory v dalších zemích EU, a staly se tak novými společnostmi na trhu, hranice mezi dvěma tábory se staly nejasnými.

Známkou toho, že se tradiční tábory rozpadly, je, že samo ETNO zjistilo, že je velmi těžké získat souhlas všech svých členů k opozici proti tolik diskutovanému funkčnímu oddělení prostředků, pomocí kterých regulátoři by mohli získat moc k rozdělení telekomunikačních operátorů. British Telecom, který se musel oddělit od svých síťových operátorů, a Telecom Italia, který je pod tlakem, aby se oddělil od národního regulátora, odstoupily z několika společných pozic.

Proto tedy společná deklarace ETNO a UNI-Europy se nedotýká kontroverznějších otázek v plánovém přezkoumání regulace telekomunikací, jako např. funkční oddělení, závazek telekomunikařčních operátorů poskytovat universální služby nebo plán Komise vzít několik telekomunikačních trhů z ex-ante regulace a vložit je do obecného soutěžního práva.

Na druhé straně se shodují na kritice regulačního zápisu výsledků ECTy, který Komise používá při hodnocení dopadů regulace. „Regulační koeficienty používané Evropskou komisí k demonstrování pozitivního vztahu mezi investicemi a regulací nejsou vhodné pro měření dopadů nového regulačního rámce,“ tvrdí ETNO a UNI-Europa.

Vyzdvihují dvě studie, které si nechaly vypracovat. Studie, kterou si objednala UNI-Europa ukazuje nedostatek „pozitivní korelace mezi rámcem a investicemi v sektoru“. Druhá studie vypracovaná pro ETNO dochází ke zjištění, že „intenzívní regulace existujících sítí významně snižuje investice do alternativní, na infrastruktuře založené soutěži“.