Tabákové výrobky se od ostatních škodlivin liší, říká ministr zdravotnictví Heger

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: bplanet

Na dnešek (31. května) připadá Světový den bez tabáku, který vyhlašuje Světová zdravotnická organizace. V České republice i na evropské úrovni se v současné době v boji proti kouření chystají nová opatření. Podle českého ministra zdravotnictví Leoše Hegera se tabák liší od jiných škodlivin včetně alkoholu. Regulace cílící na snižování jeho spotřeby a ochranu nekuřáků by se tak prý neměla a priori odmítat.

Na 31. května vyhlašuje Světová zdravotní organizace (WHO) každoročně Světový den bez tabáku, při kterém upozorňuje na zdravotní problémy spojené s kouřením a klade důraz na způsoby ochrany před tabákovým kouřem. Letošním tématem je zákaz veškeré reklamy na tabákové výrobky.

„Existují čtyři aspekty, které staví tabák do protikladu proti jiným škodlivinám. Tabák především škodí v jakémkoliv množství. To je rozdíl proti konzumaci alkoholu, který v rozumné míře dokáže život zpestřit, pokud ho má člověk pod kontrolou,“ řekl ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) na semináři ke dni bez tabáku, který se tento týden konal v Senátu.

Podle ministra se tabák vymyká také silnou návykovostí a tím, že jeho uživatelé škodí nejen svému zdraví, ale také zdraví lidí ve svém okolí. „Z toho plyne zásadní přístup boje proti kouření, který se v současné době propaguje – chránit především nekuřáky,“ vysvětlil.

„Posledním specifikem, které je potřeba zmínit, abychom se otázce postavili čelem, je to, že stát a komerční svět na tabakismu vydělávají velké množství peněz,“ dodal.

Kolik Čechů kouří?

Česko na tom podle čísel mapujících počet kuřáků není nejlépe, upozorňují zdravotníci. „Počet kuřáků mezi dětmi ve věku třinácti let je druhý největší v Evropě,“ uvedla na semináři ředitelka kanceláře WHO v České republice Alena Šteflová. V patnácti letech podle jejích údajů kouří 28 % dívek a 22 % chlapců.

V dospělé populaci se pak podíl kuřáků pohybuje mezi 28 až 32 %. „Podíl kuřáků mezi občany České republiky je poměrně stabilní. Z dlouhodobého hlediska je možné konstatovat, že zatím nebyl zaznamenán trend, který by signalizoval snížení prevalence kuřáctví v dospělé populaci,“ řekla k tomu Hana Sovinová ze Státního zdravotního ústavu.

Podle předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Evy Králíkové patří mezi opatření pro komplexní kontrolu tabáku vysoká cena cigaret daná daní nebo dostupná léčba závislosti. Dalšími jsou zmíněný zákaz reklamy včetně vystavování tabákových produktů v místě prodeje a zavedení jednotného balení, díky kterému podle Králíkové tabákové výrobky ztrácejí svou image, a tedy i přitažlivost (EurActiv 11.4.2013). Významným krokem je také zákaz kouření ve veřejných prostorách.

Ochrana veřejného prostoru

Právě k poslednímu zmíněnému bodu směřuje aktuální návrh ministra Hegera, který chce prostřednictvím nového zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami zakázat kouření v restauracích a hospodách. Podle ministra je jedním z úkolů jeho rezortu propagovat zdravý životní styl a chránit lidské zdraví.

Odmítá přitom argumenty, které tvrdí, že společenské regulace jsou škodlivé. „Všichni akceptujeme regulace toho typu, že děti se musí posílat od školy nebo že se musí platit daně. Nejde o to, jestli jsou regulace škodlivé, ale o to, kdy je vhodné některé závažné věci regulovat a kdy to vhodné není,“ prohlásil Heger.

Kromě zákazu kouření ve stravovacích zařízeních a dalších prostorách by měla novela omezit počet míst, kde bude možné tabákové výrobky prodávat – zmizet by tak třeba mohly automaty s cigaretami. Zlepšit by se měla také vymahatelnost zákona, hlavně pokud jde o zákaz prodeje tabákových výrobků dětem a mladistvým.

Ministerstvo zdravotnictví by zákon rádo prosadilo ještě do konce tohoto roku. Nemá ovšem jednoduchou situaci. Rezorty ovládané ministry ODS (kromě ministra spravedlnosti Pavla Blažka) totiž v připomínkovém řízení zásadní body novely kritizovaly. Občanští demokraté totiž tvrdí, že stát by neměl zavádět omezení ve veřejném prostoru, ale zaměřovat se spíše na informovanost a vzdělávání. Na vládu by se měl zákon dostat v červnu.

Evropská tabáková směrnice

Na tabákovou regulaci se aktuálně zaměřuje také Evropská unie. Evropská komise sice nemá legislativní pravomoci v oblasti snižování škodlivých účinků drog, navrhuje ale novou směrnici pro výrobu a prodej tabákových výrobků. Kromě zlepšení fungování vnitřního trhu by měla podle Komise snížit počet kuřáků v EU, a to hlavně mezi mladými lidmi (EurActiv 26.2.2013).

Ani Evropa jako celek se totiž nemůže pochlubit nízkými čísly ohledně podílu kuřáku ve společnosti. „Evropský region má jeden z nejvyšších podílů úmrtí připadajících na tabák. Tabákem je zapříčiněno 16 % všech úmrtí u dospělých nad 30 let – celosvětový průměr je přitom 12 %,“ uvedla Alena Šteflová. Podle loňského zvláštního Eurobarometru přitom 70 % kuřáků začíná s kouřením ještě před 18. rokem života a 94 % lidí začíná kouřit před 25. rokem života.

V České republice má projednávání směrnice v gesci ministerstvo zemědělství. „K této směrnici u nás proběhla na legislativní půdě velmi ostrá diskuze. Stanovisko, které z České republiky do EU odešlo, bylo negativní. Musím přiznat, že tady jsme svůj boj prohráli,“ řekl na semináři v Senátu ministr zdravotnictví Heger. Kromě Česka jsou proti směrnici například i sousední Polsko nebo Maďarsko, připomněl (EurActiv 15.5.2013).

Vedle diskuzí o konkrétních návrzích směrnice (viz Links Dossier) se v Evropě debatuje také o tom, zda má regulace tabáku vůbec přicházet z unijní úrovně. Odpůrci směrnice jsou přesvědčeni o tom, že efektivnější je ponechat individuální opatření na členských státech (EurActiv 8.3.2013). Zastánci na druhé straně tvrdí, že regulace jsou v řadě členských zemí neúčinné, což prý platí i pro Českou republiku (EurActiv 20.3.2013).