Standardizace informačních technologií zvyšuje zisk

Na půdě Hospodářské komory ČR se včera pod záštitou Ministerstva informatiky ČR uskutečnil seminář věnovaný významu informačních technologií a jejich standardizaci.

Seminář organizovaný Centrem pro evropskou integraci HK ČR uvedla ministryně informatiky Dana Bérová, která zdůraznila roli informačních a komunikačních technologií (ICT) na růstu HDP a plnění cílů Lisabonské strategie. Porovnala také situaci ve Spojených státech, kde se ICT podílejí na růstu HDP až 80% a v Evropské unii, kde je to mnohem méně. Kromě podpory informačních a komunikačních technologií označila za podstatné zvyšování ekonomické flexibility, a to i např. vytvořením prostředí tzv. kreativní destrukce, které tvoří dva faktory – flexibilní pracovní právo a dobrý úpadkový zákon.

Robert Mernady ze společnosti Microsoft se věnoval zejména prezentaci Portálu veřejné správy, který má ambici stát se centrálním bodem pro elektronická podání veřejné správě. Podle Mernadyho je portál vynikajícím nástrojem standardizace a zefektivnění komunikace mezi občanem, resp. podnikatelem a veřejnou správou. Za jedny z  překážek jeho využití označil neochotu lidí přestat používat papír a také nedostatečné rozšíření certifikovaného elektronického podpisu, bez kterého je nutné elektronicky zasílané dokumenty poslat pro kontrolu ještě i v tištěné podobě.

Standardizaci softwaru a podnikových procesů se ve svém příspěvku věnoval Pavel Hrabě ze společnosti SAP ČR. Standardizaci označil, za účinný nástroj snižování nákladů a naznačil, že „není potřeba utrácet za vymyšlení vymyšleného.“ Za zásadní otázku považuje jak „uspořit standardizací a zároveň vydělat inovacemi“.

Dalšími tématy diskutovanými na semináři byly bezpečnost informačních technologií a ekonomické využití jejich zavedení. Výraznou úsporu personálních a režijních nákladů v důsledku zavedení procesního managementu s využitím informačních a komunikačních technologií dokázal na modelovém příkladu Jaroslav Straka z Českých radiokomunikací.

V panelové diskuzi následující po přednáškách se účastnící semináře zabývali různými tématy, jako například budoucím směřováním informační společnosti, problémem legality a dostupnosti softwaru ve školství a také otázkou jak nejlépe dospět k plnění cílů Lisabonské strategie.

Zpravodajský portál EurActiv.cz byl mediálním partnerem semináře.