Spotřebitelé i obchodníci směrnici o levnějších, transparentnějších a dostupnějších účtech vítají

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: scottchan,

Návrh nové směrnice, který by měl podle Evropské komise přispět k větší transparentnosti a porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, snadnější změně platebního účtu a v neposlední řadě i k lepšímu přístupu k platebním účtům, se podle zjištění EurActivu českým spotřebitelům i obchodníkům zamlouvá. Podobný přístup by prý Komise měla zaujmout i při přípravě dalších návrhů upravujících platební služby na vnitřním trhu EU nebo mezibankovní poplatky.

„Oblast bankovních služeb je pro každého občana, ať již z hlediska konečného spotřebitele, či jako podnikatele, naprosto zásadní,“ sdělil redakci Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů (SČS). „Občané nelibě nesou některé negativní jevy ohledně ceny a dalších aspektů ve vztahu ke kvalitě služeb,“ dodal. 

Spotřebitelé proto podle Dupalových slov návrh nové směrnice, která má zajistit levnější, transparentnější a dostupnější platební účty a kterou Evropská komise představila minulý týden, vítají. 

„Jako spotřebitelská organizace, žádnou část návrhu nezpochybňujeme, naopak,“ řekl EurActivu. „Přinejmenším v jednom případě, konkrétně v případě změny platebního účtu, váháme, zda je regulace nezbytná, spíše naopak, avšak neuškodí. V celku se tedy bude jednat spíše o to, jak nakonec bude konečná směrnice v přijatém konsensu vypadat,“ upřesnil. 

Návrh legislativy totiž v tyto dny míří do Evropského parlamentu. Podle českého europoslance Edvarda Kožušníka (ECR) jej ale zejména ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele nečekají zrovna lehké chvíle. Komplikace by podle jeho slov mohl způsobit fakt, že směrnice v sobě spojuje témata, která spolu souvisejí pouze okrajově (více EurActiv 14.5.2013). 

Málo informací 

Návrh nové evropské legislativy má podle Evropské komise například zajistit, aby poskytovatel platebních služeb podnikl všechny kroky nutné pro převod všech nebo některých opakujících se platebních příkazů (např. úhrady nebo inkasa) na spotřebitelově účtu. Tato opatření musí provést bezplatně. Zákazníci mohou navíc požádat o převod zůstatku ze starého účtu a o zrušení tohoto účtu. 

I přesto, že změna platebního účtu je možná již nyní, velký problém podle Dupala spočívá v tom, že tato možnost není tolik využívána, protože spotřebitelé o ní nemají dostatek informací. „Možná i diskuze k této iniciativě povede k vyšší informovanosti spotřebitelů a k tedy ke zvýšení funkčnosti trhu bankovních služeb,“ uvedl. 

Držte linii 

Návrh z dílny Evropské komise přivítali i evropští maloobchodníci sdružení v evropském svazu obchodu EuroCommerce, jehož členem je i český Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR). Velký ohlas se u nich dočkala právě ta část směrnice, která se věnuje základnímu bankovnímu účtu, na který by měli mít nárok všichni občané EU. 

„Naprosto podporujeme princip přístupu k základním elektronickým platebním metodám pro všechny občany zdarma nebo za rozumnou cenu tak, jak je to obsaženo v návrhu,“ píše se ve stanovisku určeném pro novináře. 

„Vidíme to jako první krok na cestě k poskytování nízkonákladového elektronického platebního systému, který bude k dispozici pro všechny občany EU,“ řekl generální ředitel EuroCommerce, Christian Verschueren. „Drahé úvěrové metody platebních karet stále dominují v sektoru on-line plateb. Musíme otevřít trh plateb a poskytnout všem uživatelům platebních systémů možnost výběru a transparentních modelů stanovování poplatků v rámci platebních služeb,“ dodal. 

Obchodníci navíc vyzvali Evropskou komisi, aby „držela stejnou politickou linii“ i v dalších připravovaných legislativních návrzích, konkrétně při revizi směrnice o platebních službách a nařízení o mezibankovních poplatcích (o problematice těchto poplatků viz EurActiv 12.12.2012). 

„Silná legislativní opatření jsou nutná, aby se umožnilo účastníkům trhu vytvářet konkurenceschopné a inovativní platební modely,“ píše se také ve stanovisku EuroCommerce. 

Podobný postoj zastávají i čeští spotřebitelé. „Pokud se z něj (návrh směrnice o platebních službách) nestane po projednání v soukolí mlýnských kamenů členských států a Evropského parlamentu okleštěný, nefunkční dokument, je šancí pro spotřebitele, že vnitřní trh bankovních služeb bude skutečně oživen. Vzroste konkurenceschopnost mezi bankami, postavení spotřebitele může posílit a ceny i klesat,“ řekl redakci předseda SČS Libor Dupal.