Spotřeba nelegálního tabáku v Austrálii stoupla, tvrdí studie. Co čeká EU?

Jednotné balení cigaret v Austrálii; zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Jack Greenmaven

Zatímco prodej cigaret na legálním trhu v posledním roce poklesl, podíl nelegálního obchodu se zvýšil, ukazují data z Austrálie, která v loňském roce zavedla jednotná balení. Zastánci opatření tvrdí, že studie podporované tabákovými firmami často přehánějí. Co může vývoj v Austrálii znamenat pro EU, která se chystá zpřísnit protitabákovou regulaci?

Necelý rok po zavedení jednotného balení tabákových výrobků se v Austrálii objevila studie, která tvrdí, že došlo k posílení nelegálního obchodu s tabákem. Legální prodej sice během posledních let klesá, podíl nelegální produkce na celkové spotřebě prý ale nyní naopak vzrostl.

Od poloviny roku 2012 do poloviny roku letošního se nelegální obchod podílel na celkové spotřebě tabáku 13,3 %. Během předchozích dvanácti měsíců to přitom bylo 11,8 %. Současný stav prý představuje nejvyšší podíl nelegálního obchodování s tabákovými výrobky, jaký kdy byl v Austrálii naměřen. Může za to zejména výrazný nárůst ve spotřebě takových značek cigaret, které nelze na australském legálním trhu prodávat.

Maloobchodníci prodávají nelegální cigarety z Asie a Středního východu, které na krabičkách nemají žádná zdravotní varování. Nemusí se přitom ničeho obávat, protože dodržování předpisů, které zavádějí jednotné balení, není na úrovni maloobchodníků vymahatelné, tvrdí ve vyjádření ke studii tiskový mluvčí tabákové společnosti British American Tobacco Australia Scott McIntyre.

Jednotná balení zavedla Austrálie v prosinci minulého roku jako první země na světě. Tabákové výrobky se tam nyní mohou prodávat jen v obalech bez značek a grafik, které nesou pouze zdravotní varování a název produktu uvedený jednotným písmem.

Dražší a levnější

Zmíněnou studii poradenské společnosti KPMG finančně podpořila právě British American Tobacco společně s firmami Philip Morris Limited a Imperial Tobacco Australia. Zpráva vychází zejména z průzkumu 12.000 odhozených prázdných krabiček sesbíraných v 16 australských městech. Podle autorů zprávy jde o nejspolehlivější způsob, jak monitorovat prodej nelegálních výrobků.

Se spolehlivostí výsledků polemizuje Simon Chapman, který se na univerzitě v Sydney zabývá otázkami veřejného zdraví. „Každý rok přijíždí do Austrálie stovky tisíc turistů-kuřáků a teprve nedávno byla zavedena omezení pro počet cigaret, které si můžete přivézt v režimu duty free,“ citoval ho deník The Guardian. Je tedy podle něj chybou předpokládat, že každá nalezená krabička s jiným než jednotným vzhledem byla součástí většího nákladu nelegálně dovezených výrobků.

Fenoménu cestovního ruchu si KPMG ve studii všímá. Výrobky, které legálně přivážejí lidé během svého cestování, prý ale tvoří jen malou část celkové spotřeby a na výsledky studie má prý jejich množství pouze omezený vliv.

Paul Grogan z australské Rady proti rakovině pak tvrdí, že při zkoumání předchozích studií založených na datech tabákového průmyslu se často ukázalo, že docházelo ke zveličování problémů. „Nejlepší způsob, jak se vypořádat s nelegálním obchodem, je zmenšovat celý trh, to znamená snižovat počet kuřáků. Cenová regulace tabákových výrobků nebo omezení marketingu jsou nejlepší cesty, jak toho docílit,“ řekl Guardianu.

K problému v Austrálii přispívá i vysoká cena cigaret, která výrazně převyšuje cenu v ostatních zemích regionu (kromě Nového Zélandu). Za stejné cigarety je tak možné zaplatit v Austrálii téměř 16 australských dolarů, zatímco v blízké Papui -Nové Guineji pouze 6 australských dolarů a v relativně nedaleké Indonésii asi 1,5 australského dolaru.

Evropská směrnice

Novou regulaci v podobě revidované tabákové směrnice se chystá přijmout i Evropská unie.  Kritici nové legislativy tvrdí, že některá přísná opatření mohou zvýšit riziko nelegálního obchodu. Patří mezi ně zákaz některých výrobků (plánuje se zákaz ochucených cigaret) nebo zvětšení zdravotních varování, která by měla na krabičkách zabírat 65 % plochy a do určité míry tak balení standardizovat. Objevily se už ostatně studie, které se touto otázkou zabývají (více EurActiv 7.6.2013).

Směrnice obsahuje naopak i opatření, která by měla Evropu v boji proti nelegálnímu obchodování posílit. Jedním z bodů návrhu je vylepšení systému sledovatelnosti a posílení bezpečnostních prvků. Směrnice má také regulovat přeshraniční prodej na dálku (EurActiv 2.10.2013).

Zdá se, že významnou roli by pak mohla hrát spolupráce na globální úrovni. Signatáři Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC) se v současné době chystají ratifikovat Protokol o nezákonném obchodování s tabákovými výrobky. Ten by měl přinést řadu závazných opatření, která mají pomoci nelegální obchodování potírat. Pro EU bude například důležité, aby se do spolupráce zapojily země jako Rusko nebo Ukrajina, které patří mezi významné zdrojové země nelegálních výrobků. Některé další takové země, například Čína, už Protokol podepsaly.