Společenská odpovědnost firem není jen „PR vata“, říkají experti

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: nokhoog_buchachon

I ve střední Evropě se na společenskou odpovědnost firem začíná nahlížet pod novým úhlem. Podle odborníků mají CSR aktivity význam pouze tehdy, pokud jsou v souladu se samotným byznysem podniku. Pro soukromou sféru tak CSR nemusí být pouze aktivitou „navíc“, ale může mít skutečné přínosy pro společnost.

Udržitelné řízení podniků se musí stát tak žádaným, až bude běžné. To je úkol reklamních agentur, které se specializují na propagaci odpovědného podnikání, říká Ed Gillespie, spolumajitel jedné z těchto PR firem.

Podle jeho tvrzení je společenská odpovědnost firem (angl. Corporate Social Responsibility – CSR) pouze formální záležitostí, pokud nejsou CSR aktivity podniku v souladu se samotnou podstatou jeho byznysu.

Další britský odborník na udržitelné podnikání, Mallen Baker, k tomu dodává, že CSR nespočívá pouze v několika charitativních gestech. Aby společnost a okolní prostředí dobře fungovaly, je podle něj v zájmu samotných firem. Zajišťují si tak prý vlastní přežití.

Baker podle svých slov odmítá teorii, že smyslem existence firem je pouze maximalizace zisku. Historie podle něj ukázala neplatnost tvrzení, že „společnosti prospívá více ten, kdo hledí na vlastní prospěch, než ten, kdo o dobro společnosti vědomě usiluje“.

„Věřit, že každý, kdo pracuje v soukromé sféře, chodí do práce bez zájmu o zbytek světa, a všichni kampaňoví aktivisté jsou naopak hrdinové – to je opravdu skličující světonázor,“ tvrdí také. CSR tak podle něj nesmí mít pouze „PR vata“, kterou kolem sebe „zlé“ korporace aranžují.

Nové pojetí

Společenská odpovědnost firem bývala podle odborníků dlouho chápána hlavně jako různé formy podpory neziskovému sektoru a dobročinným projektům. Tato činnost přitom nemusela být nutně spjatá s druhem byznysu, na který se samotná firma zaměřuje.

Pojetí CSR se ale v poslední době mění. Větší důraz se začíná klást na vytváření sdílených hodnot (angl. Creating Shared Value – CSV), ze kterých čerpá jak podnik, tak komunita, ve které působí. Pozornost také dostává otázka udržitelnosti v podnikání.

Tímto směrem se začíná debata o CSR ubírat také ve střední Evropě. V Praze se nedávno konala konference CSR Summit, která se zaměřila na příklady z praxe (EurActiv 7.5.2013). Na konci května se podobná akce chystá na Slovensku. Zúčastnit se jí mají i zmínění britští odborníci na CSR. Účelem konference totiž má být především inspirace středoevropských podniků příklady ze zahraničí.

Konkrétně v České republice ale zájem o činnost firem není příliš vysoký. V nedávném průzkumu Eurobarometru se ukázalo, že o aktivity podniků se zajímá pouze 55 % dotázaných Čechů. V evropském průměru přitom toto číslo činí 79 % (EurActiv 8.4.2013).