Soukromé investice do vědy a výzkumu rostly

Statistiky ukazují, že investice do výzkumu a vývoje vzrostly v průměru o 5,3%.

Poslední zpráva Evropské unie o průmyslových investicích do vědy a výzkumu (Industrial R&D Investment Scoreboard) ukazuje, že v období od července 2005 do srpna 2006 rostly investice soukromého sektoru průměrně o 5,3%. To představuje zásadní změnu oproti stagnaci v minulém roce a dvouprocentním poklesu, který byl zaznamenán v roce 2004. „Je to dobrá zpráva“, říká tisková mluvčí Komise a dodává, že se teprve musí ukázat, zda je letošní pozitivní výsledek pouze výjimkou, nebo začátkem rostoucího trendu.

Pět největších investorů do výzkumu a vývoje má sídlo v Německu (první DaimlerChrysler, druhý Siemens), dva ve Velké Británii, jeden ve Finsku, Švédsku a Francii. Mezi nejlepší desítkou jsou tři firmy v automobilovém průmyslu, tři farmaceutické společnosti a dvě společnosti v oblasti telekomunikací. Z porovnání vyplývá, že čtyři z šesti největších světových investorů do výzkumu a vývoje jsou výrobci automobilů.

Celosvětově zůstávají na vrcholu žebříčku investic firmy vyrábějící automobily a jejich součásti, počítačový hardware, firmy v oblasti farmaceutiky a biotechnologie. V uplynulých letech byl zaznamenán nejvyšší růst v odvětví farmaceutiky a biotechnologie a v sektoru služeb (například software, cestování a volný čas, média).

Zpráva EU o průmyslových investicích do vědy a výzkumu, kterou publikuje Komise jednou ročně, poskytuje informace o tisícovce evropských společností a tisícovce firem ze zemí mimo EU, které investují do vědy a výzkumu nejvíce prostředků. Cílem EU je (na základě Lisabonské strategie) investovat do roku 2010 ročně 3%HDP do výzkumu. Dvě třetiny by přitom měly tvořit investice ze soukromé sféry.