Snižte byrokracii, vzkazuje Komise členským státům

Exekutiva EU ve snaze zeštíhlit byrokracii zaměřila svou pozornost na jednotlivé státy. Komise žádá členské státy, aby rychleji přijímaly opatření na snížení byrokracie a ušetřily tak až 40 miliard eur.

Souvislosti:

Zjednodušení a zlepšení unijního regulačního ovzduší bylo jednou z priorit první Barrosovy Komise a je také klíčovým bodem Lisabonské strategie a Aktu o drobném podnikání (Small Business Act). Evropská exekutiva slíbila, že do roku 2012 omezí administrativní zátěž o 25 %, a tím malým a středním podnikům sníží náklady. Tímto postupem se mimo jiné také snaží setřást svou pověst nadměrně byrokratického aparátu.

Vedle omezování byrokratických nařízení hodlá Komise také pečlivě posoudit, zda nové legislativní návrhy nevytvářejí pro podnikatele další nadbytečné náklady. V roce 2007 Komise ustavila tzv. Skupinu nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže (High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens), jejímž předsedou je Edmund Stoiber. Tato instituce má poukazovat na oblasti, kde by mohla být snížena míra byrokracie.

Témata:

Zpráva, kterou včera (22. října) Komise vydala, detailně hodnotí pokrok členských států a vysvětluje opatření, která by mohla uspořit až 40,4 miliard eur. Dalších 30,7 miliard by se mohlo podle zprávy ušetřit v případě, že Evropský parlament a členské státy přijmou návrhy, o kterých se nyní uvažuje.

Ve svém včerejším vyjádření Komise řekla, že nyní je věc v rukou národních a evropských politiků, kteří se musí zasadit o to, aby podnikatelé skutečně úlevu od byrokracie pocítili. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl, že Komise je na dobré cestě ke splnění svého cíle v oblasti snižování byrokratické zátěže. „Podniky by měly v současnosti ušetřit asi 7,6 miliard eur ročně. Pokud Evropský parlament a členské státy plně podpoří naše návrhy, pak by mohly ušetřit ročně až 40 miliard,“ řekl Barroso.

Místopředseda Komise a komisař pro podnikání a průmysl v jedné osobě Günther Verheugen řekl, že Brusel udělal vše pro to, aby dosáhl svého cíle omezit byrokracii do roku 2012 o 25 %. „Vyzývám Evropský parlament a členské státy, aby přijaly všechny naše současné návrhy tak, aby se v krátkém době mohly v evropské ekonomice plně projevit,“ prohlásil a dodal, že snížit byrokracii nic nestojí, naopak to může pro malé a střední podniky znamenat velký růst.

Od slov k činům

Britský konzervativní politik Giles Chichester řekl, že Komise musí změnit svůj nelichotivý obraz hlavního zdroje evropské byrokracie tím, že bude tvrdě usilovat o odstranění nadbytečného papírování. Dodal, že Evropský parlament by se měl zaměřit na starou legislativu a zvážit, zda by neměly být některé směrnice a nařízení zrušeny.

Elektronické faktury a osvobození malých podniků od části administrativy by mohlo znamenat úspory zhruba 18, respektive 7 miliard eur. Tento plán ale čelí problémům v různých členských zemích. Snížení byrokratické zátěže je v praxi složitější, než se původně očekávalo, neboť někteří namítají, že snížené nároky na účetnictví by pro střední a malé podniky mohly v konečném důsledku znamenat naopak nové problémy.

Závazek minimalizovat administrativní zátěž přijaly členské země EU v rámci Aktu o drobném podnikání a hospodářského plánu obnovy. Členské státy si stanovily odvážné národní cíle a Brusel nyní vyvíjí nátlak, aby je splnily. Omezování byrokracie má být prioritou i příští Komise. Předseda Barroso za implementaci iniciativy převzal osobní zodpovědnost.