Směrnice o právech spotřebitelů se podnikatelům příliš nezamlouvá

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Zatímco spotřebitelé si novou směrnici o spotřebitelských právech, která po letech vyjednávání konečně prošla prvním čtením v Evropském parlamentu, pochvalují, drobní podnikatelé se obávají vyšší administrativní zátěže. Vlády členských zemí EU nyní mají dva roky na to, aby novou legislativu včlenily do svých právních řádů.

Směrnice, kterou minulý týden schválili europoslanci 615 hlasy (16 hlasovalo proti a 21 se hlasování zdrželo), zaručuje spotřebitelům třeba možnost odstoupení od smlouvy během dvou týdnů nebo zavádí jasnější pravidla pro nákupy po internetu. Prodejcům tak ukládá povinnost zákazníka přesně informovat o objednávaném zboží a jeho konečné ceně a nutí je poskytnout přesné kontaktní údaje.     

Přijatá legislativa dále zakazuje tzv. cenové pasti (cost traps), kdy se zákazníci mylně domnívají, že nabízené zboží je zdarma, a posvítila si i na skryté poplatky. 

„Při nákupu online se na konci celého procesu objeví okno s konečnou cenou. To bude kupující muset zaškrtnout, aby tak mohl nákup dokončit. Veškeré poplatky, které vzniknou po přijetí této konečné ceny, bude muset hradit prodávající,“ vysvětluje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která je členkou parlamentního výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 

„Chtěli jsme regulovat zejména smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a na dálku, jako například nákupy online, protože ty představují způsob, jakým probíhá většina přeshraničních obchodů,“ dodává její německý kolega Andreas Schwab (EPP), který směrnici v Parlamentu vyjednával.  

„Přeshraniční obchod je důležitou součástí vnitřního trhu EU, ale jeho digitální část nemá zdaleka takové podmínky, jaké by si zasloužila. Tato směrnice obchod přes internet zjednodušuje a přináší i jeho větší bezpečnost, což by mělo přispět i k větší důvěře spotřebitelů v tento způsob nakupování,“ konstatovala Sehnalová.  

Směrnice by ale prvním čtením v europarlamentu neprošla, kdyby se na začátku měsíce nepodařila najít shoda nad jejím obsahem mezi trojicí evropských institucí – Komisí, Parlamentem a Radou (EurActiv 8.6.2011).   

Jednání totiž probíhají už více jak tři roky a zatím poslední připomínkovaná verze byla europoslanci schválena letos v březnu. 

Červencové hlasování v Radě ministrů by už tedy nemělo být překážkou.  

Bude záležet na členských státech 

O tom, že ale ještě není úplně vyhráno, nikdo nepochybuje.  

Komentátoři totiž varují, že konečný úspěch směrnice bude záležet na jednotlivých evropských zemích a na tom, s jakou rychlostí směrnici začlení do svých právních řádů.  

„Pro využití potenciálu, kterým obchodování na dálku disponuje, bude klíčový způsob, jakým členské státy novou směrnici implementují,“ domnívá se Suzanne Czech ze zájmového sdružení EMOTA, které se věnuje zásilkovému prodeji.  

„Škodlivý dopad“ na malé a střední podniky 

Zatímco zákonodárci si od nové legislativy slibují posílení ochrany online zákazníků a odstranění nadbytečné byrokracie, která zatěžuje malé a střední podniky, podnikatelé se obávají pravého opaku. 

Jsou přesvědčení o tom, že nová legislativa nezaručuje potřebnou rovnováhu mezi spotřebiteli a prodejci.  

„Text směrnice jde nestoudně proti principu ‚Mysli nejdříve na malé‘ a jen těžko podpoří sebevědomí malých a středních podniků v dobách krize,“ stěžuje si Andrea Benassi, generální tajemník Evropské asociace řemesel, malých a středních podniků (UEAPME). 

K Benassimu se připojuje i Arnaldo Abruzzini, generální tajemník sdružení evropských hospodářských komor Eurochambers. Ten varuje před škodlivým dopadem směrnice na miliony malých a středních podniků v celé Evropě. Nová legislativa podle něj vytváří nejistotu a neúměrně vysoké administrativní výdaje, které „ale spotřebitelům nepřináší nic nebo jen velmi málo“.  

Sdružení spotřebitelů jsou ale s vyjednaným kompromisem spokojena. 

„Ve své prvotní podobě byl dokument navržen tak, aby odstranil překážky z cesty podnikatelům, čímž evropské spotřebitele připravoval o velké množství cenných práv, které jim zaručovaly národní právní řády,“ řekla Monique Goyens, ředitelka Evropského sdružení spotřebitelských svazů (BEUC).   

„Parlament a Rada naštěstí naslouchaly sdružením spotřebitelů a díky tomu se vyhneme jakémukoliv významnějšímu omezení spotřebitelských práv. Tento předpis je obtížně dosaženým kompromisem a litujeme toho, že některé národní zákony kvůli němu bude třeba pozměnit. V souhrnu ale půjde z pohledu spotřebitelů o pokrok,“ dodala. 

Další kroky: 

  • červen 2011: Schválení směrnice Radou ministrů.
  • říjen 2011: Předběžné datum publikace směrnice v Úředním věstníku EU.
  • do konce roku 2013: Členské státy musí plně implementovat směrnici do svých právních systémů.