Růst v eurozóně dosáhl šestiletého maxima

Hospodářské oživení stojí na pevných základech a růst by se mohl do konce roku zrychlit více, než se původně očekávalo. To vše díky poklesu cen ropy a nízké nezaměstnanosti.

Podle čtvrtletní zprávy, kterou Komise včera zveřejnila, rostl hospodářský růst v eurozóně v první polovině roku 2006 meziročně o 3,4%, což je nejrychleji za uplynulých šest let.

I přes vysoké ceny ropy a mírné zpomalení světové ekonomiky se eurozóna rozvíjela rychle, zejména díky oživení v domácí poptávce, které podepřely rychle se zotavující investice, vysoká důvěra spotřebitelů a masivní tvorba pracovních míst.

Výkonnost trhů práce byla v uplynulých pěti letech pozoruhodná – došlo k vytvoření více než pěti milionů pracovních míst. Zaměstnanost vzrostla v první polovině roku meziročně o 1,5% 2006, což je nejvíce od roku 2000, a napomohla tak zachovat klesající trend míry nezaměstnanosti. V červenci 2006 byla nezaměstnanost pracovní síly 7,8% – celý procentní bod pod vrcholem, kterého dosáhla v roce 2004.

Zpráva však také poukazuje na to, že může být učiněno ještě více. Strukturální nezaměstnanost je stále velmi vysoká a míra zaměstnanosti je daleko od lisabonského cíle.

Na rok 2007 zpráva naznačuje, že růst může ztratit něco ze své dynamiky v souvislosti se zvyšováním úrokových měr, růstem daní v Německu, zpomalením americké ekonomiky a zbrzděním světového obchodu. Zpráva však dodává: „Široký růstový základ a skutečnost, že je pevně podepřený zrychlující se domácí poptávkou by měl zvýšit odolnost ekonomiky proti nežádoucímu vývoji.“