Rozpačitá reakce malých podniků na uvolnění pravidel pro poskytování státní pomoci

Evropská sdružení malých a středních podniků rozhodnutí Evropské komise o uvolnění pravidel pro poskytování státní pomoci přivítaly, ale z opatření, kterým se zvyšuje povolený objem státních dotací, které členské země mohou firmám udělit bez předchozího oznámení Evropské komisi, jsou nadšené již méně. Podle některých firem může totiž takové opatření ohrozit hospodářkou soutěž.

Evropská komise přijala tento týden opatření, jehož cílem je zmírnit okamžité dopady hospodářské a finanční krize. Podle nových pravidel budou členské země moci udělit firmám, které se dostanou do potíží v důsledku hospodářské krize státní pomoc v objemu až 500.000 eur ročně. S uvolněním pravidel pro poskytování státní pomoci Komise prozatím počítá na roky 2009 a 2010. Opatření, s nímž vrcholní představitelé členských zemí a vlád přišli na prosincovém summitu Evropské rady, který se konal na sklonku minulého týdne, bude znamenat sedminásobné navýšení objemu státní pomoci, o jejímž poskytnutí nebudou členské státy muset předem informovat Brusel. Podle dosavadních pravidel mohly země poskytnout firmám státní pomoc v maximálním objemu 200.000 eur po dobu tří let.

Evropská sdružení, která v Bruselu zastupují zájmy malých a středních podniků a v minulosti usilovaly o zvýšení hranice na 200.000 eur ročně, jsou ale z rozsahu opatření, která nakonec Evropská komise schválila, rozpačitá. Zatímco SME Union, sdružení podnikatelů blízké středopravé Evropské straně lidové (EPP), přijetí přivítalo, Evropské sdružení řemeslníků a malých podnikatelů (UEAPME) prohlašuje, že navýšení je „až příliš velké“.

„Navýšením objemu…vzroste nebezpečí, že budou tyto prostředky zneužity k podpoře všelijakých národních ‚šampionů‘ namísto malých podniků. Toto rozhodnutí bude znamenat narušení hospodářské soutěže…, neboť pomoc dostane jen několik vyvolených,“ říká generální tajemník UEAPME Andrea Benassi. Malým a středním podnikům přinese toto opatření, které bylo původně určeno právě jim, jen málo pozitivního, dodává.

Další opatření, s nimiž Komise přišla, jsou již méně kontroverzní. Podle Benassiho usnadní nová pravidla pro dotování státních záruk za půjčky (určené v první řadě na financování výroby ekologických produktů) přístup k půjčkám, které budou i levnější a rozsáhlejší, neboť podle nových pravidel mohou záruky dosahovat objemu odpovídajícímu objemu mezd a platů (wage bill) příjemce a mají se vztahovat i na provozní kapitál.

Komise dále navrhla navýšení pomoci u rizikového kapitálu pro malé a střední podniky a to až do výše 2,5 milionů eur ročně (v současné době může firma získat maximálně 1,5 milionu eur ročně) v případech, kdy alespoň 30% (namísto stávajících 50%) investičních nákladů pokrývá soukromý sektor. Návrh se objevil již v plánu na oživení ekonomiky, který Evropská komise představila 26. listopadu.

Opatření mají mimořádný charakter a jejich platnost by měla skončit v roce 2010. Evropská komise ale požaduje, aby v případě, že bude krize pokračovat, byla jejich platnost prodloužena.