Rodinné podniky v Evropě posilují

Zdroj: FreeDigitalsPhoto.net.

Rodinný byznys v posledních letech roste, a to i v nových členských státech EU. Jak zaznělo na Evropském regionálním fóru, které se konalo ve Varšavě, rodinné podniky čelí množství specifických problémů. Ty se týkají hlavně převodů dědictví a řízení firmy.

Podle studie rodinných podniků, kterou nechala vypracovat Evropská komise, nebyl rodinný byznys v minulosti vnímán jako významný faktor obchodu. To se ale začalo měnit koncem sedmdesátých a počátkem osmdesátých let. Přibližné od té doby se rodinné podnikání postupně dostávalo do hlavního proudu akademických a politických diskuzí v Evropě i ve světě.

Specifické problémy

Generální ředitelství Evropské komise pro podnik a průmysl také uznalo význam rodinného byznysu v ekonomickém a sociálním životě. Evropská komise proto jmenovala Expertní skupinu pro rodinné podniky, do níž se zapojili zástupci všech členských států EU.

Závěrečná zpráva této skupiny z listopadu 2009 zdůrazňuje, že přestože většinu problémů mají rodinné firmy společné s  malými a středně velkými podniky, existuje také celá řada obtíží, jež jsou specifické právě pro rodinné podnikání.

Jde především o finanční záležitosti spojené s dědickou a darovací daní nebo o přístup k financování bez ztráty kontroly nad firmou. Rodinné podniky také řeší, jak správně danit reinvestované zisky. Potýkají se i s problémy při hledání a udržení kvalifikované pracovní síly.

Školení a výzkum v oblasti řízení se navíc tématům, která jsou specifická pro rodinný byznys, příliš nevěnují. Firmy tak například často mívají nedostatek povědomí o významu včasného plánování mezigeneračních obchodních transferů.

Řízení rodinných podniků

Rozmach rodinného podnikání zaznamenalo v posledních letech i Polsko. Rodinný prvek byznysu se proto objevil na agendě Evropského regionálního fóra Mezinárodní advokátní komory (IBA), které bylo věnováno příležitostem a výzvám, jimž čelí byznys v nových členských státech EU. Konference fóra se uskutečnila koncem loňského roku ve Varšavě. 

Spoluzakladatelka klenotnické firmy Yes Maria Magdalena Kwiatkiewicz, šéf firmy Enel-Med  Adam Rozwadowski nebo ředitel polské pobočky banky Sarasin & Co. Yves Sarasin popisovali, jak se vytváří rodinné zájmy a jak jsou rozdělovány povinnosti v rodinné firmě.

Pro rodinné podnikání je v zájmu zajištění hladkého chodu firmy důležité dobře se připravit na převod dědictví. Velkou roli hraje také oddělení osobních a obchodních zájmů při řízení rodinných podniků.